Emancipation Digital Classroom

Sen. Lyman Trumbull (R-IL)

Under borgerkrigen lykkedes det republikanerne i den 37. kongres at få to vigtige lovforslag igennem Capitol Hill, der hjalp med at befri visse typer af konfødererede slaver. Disse “konfiskations”-love er imidlertid siden hen for det meste blevet glemt, fordi deres indvirkning på kampen for at afskaffe slaveriet blev overhalet af Lincolns frigørelsespolitik. Ikke desto mindre forblev disse love i kraft under hele krigen og udløste velsagtens Lincolns afgørende beslutning om at frigøre slaver ved militærdekret fra den 1. januar 1863.

Den første konfiskationslov (6. august 1861) var ikke en eksplicit frihedslov, men den bemyndigede Unionens hærembedsmænd til at beslaglægge alle slaver, der var ansat i den konfødererede hær. Det fjerde afsnit i loven lød som følger:

“At når der herefter, under det nuværende oprør mod USA’s regering, af en person, der hævdes at være holdt til arbejde eller tjeneste i henhold til en stats lov, kræves eller tillades af den person, som hævdes at have ret til sådant arbejde eller tjeneste, eller af en lovlig agent for en sådan person, at gribe til våben mod USA, eller kræves eller tillades af den person, som hævdes at have ret til sådant arbejde eller tjeneste, eller dennes lovlige agent, til at arbejde eller blive ansat i eller på et fort, et marineværft, en dok, et våbenlager, et skib, en forskansning eller i nogen som helst militær- eller flådetjeneste mod De Forenede Staters regering og lovlige myndighed, så skal den person, som hævdes at have krav på sådant arbejde eller tjenesteydelse, i alle sådanne tilfælde fortabe sit krav på sådant arbejde, uanset om nogen lov i staten eller De Forenede Stater siger det modsatte. Og hver gang den person, der herefter kræver sådant arbejde eller sådan tjeneste, søger at håndhæve sit krav, skal det være et fuldt og tilstrækkeligt svar på et sådant krav, at den person, hvis tjeneste eller arbejde kræves, har været ansat i fjendtlig tjeneste mod De Forenede Staters regering i strid med bestemmelserne i denne lov.”

Og selv om den første konfiskationslov ikke var en eksplicit frihedslov, idet den hverken forsøgte at definere de “fortabte” slavers juridiske status eller fuldt ud tog hensyn til de såkaldte kontrabanders bekymringer, havde den ikke desto mindre den virkning at øge udbredelsen af friheden næsten øjeblikkeligt på grund af instruktioner fra krigsminister Simon Cameron (8. august, 1861), der pålagde hærens officerer at modtage og beskytte flygtninge fra både illoyale og loyale herrer, og som antydede, at det var den eneste praktiske måde at gå frem på, og at Kongressen i sidste ende måtte finde ud af en måde at yde “retfærdig kompensation til loyale herrer”.”

Camerons instruktioner blev dog ikke ensartet fulgt, og en række unionsofficerer fortsatte med at returnere flygtede slaver eller nægte flygtninge beskyttelse. I løbet af de næste mange måneder fremkaldte denne situation gentagne sammenstød mellem republikanske politikere og visse unionsgeneraler om, hvad loven krævede, og hvad militær nødvendighed krævede. En bemærkelsesværdig meningsudveksling fandt sted mellem udenrigsminister William Seward og general George B. McClellan i december 1861. Argumenter som disse fremprovokerede til sidst kongressen til at drøfte og vedtage en anden konfiskationslov (17. juli 1862), som gik langt videre end den første lov ved at erklære konfiskation som straf for forræderi og ved at betegne konføderationens slaver som “krigsfanger”, der skulle være “for evigt frie”. Kongressen udvidede også sin konfiskationspolitik til at omfatte alle slaver, der var ansat af illoyale herrer hvor som helst – ikke kun dem, der var ansat i oprørshærene eller flåderne. Det vigtigste afsnit i loven vedrørende emancipation var afsnit 9:

“At alle slaver af personer, der herefter vil være engageret i oprør mod USA’s regering, eller som på nogen måde vil yde hjælp eller trøst til dette, der flygter fra disse personer og tager tilflugt inden for hærens linjer; og alle slaver, der er taget til fange af sådanne personer eller deserteret af dem og kommer under de Forenede Staters regerings kontrol; og alle slaver af en sådan person, der befinder sig på et sted, der er besat af oprørsstyrker og derefter besat af de Forenede Staters styrker, skal betragtes som krigsfanger og skal for altid være fri for deres trældom og ikke igen holdes som slaver.”

Abraham Lincoln underskrev den nye konfiskeringslov torsdag den 17. juli 1862, men gjorde det modvilligt, idet han var overbevist om, at den både var forfatningsstridig og upraktisk. Han udarbejdede faktisk et udkast til en veto-meddelelse tidligere på ugen, men efter nogle forhandlinger i sidste øjeblik lykkedes det præsidenten og Kongressen at undgå en dramatisk konfrontation. Ikke desto mindre udstedte præsident Lincoln sin vetobesked med sin underskrift (noget, der i dag kaldes en præsidentiel underskriftserklæring) og fortsatte med at lægge planer om at erstatte konfiskeringen fra kongressen med sin egen emancipationspolitik, der blev præsenteret i sit første udkast til hans kabinet tirsdag den 22. juli 1862.

Kongressens konfiskeringspolitik havde mange “forfattere” og fremkaldte talrige diskussioner i debatten i Repræsentanternes Hus og Senatet. Ingen person var dog vigtigere for udviklingen af politikken end senator Lyman Trumbull, en republikaner fra Illinois, som var formand for Senatets retsudvalg. Under disse omstændigheder kan han også betragtes som en “Stor Emancipator” fra Illinois. Du kan gennemse eller søge kongressens konfiskeringsdebatter online gennem “A Century of Lawmaking”, en massiv samling af kongresdokumenter, som Kongressens Bibliotek har stillet til rådighed.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.