Rød garra

Som traditionelt defineret er Garra rufa hjemmehørende i Tyrkiet, Syrien, Jordan, Israel, Palæstina, Irak, Irak og Iran. Nogle af de vigtigste systemer, hvor den findes, er Kızıl-, Seyhan-, Ceyhan-, Orontes-, Queiq-, Jordan-, Tigris-Eufrat-, Kor- og Mond-flodbassinerne, men arten lever også i andre kystnære flodbassiner i Levanten og Iran samt i det endorheiske Maharlu-søsystem. Den lever i floder, vandløb, kanaler, reservoirer, damme og søer, selv om den har en tendens til at undgå stillestående vand. Den er ofte almindelig eller talrig, selv i områder, der er stærkt påvirket af mennesker som f.eks. forurenede kanaler.

Taxonomien af denne art er blevet betegnet med usikkerhed. Som traditionelt defineret (sensu lato) er der nogle morfologiske variationer over dens relativt store udbredelsesområde, og det har i flere år været anerkendt, at den sandsynligvis var et artskompleks. Flere underarter er blevet beskrevet, men deres gyldighed er tvivlsom, og i de sidste par årtier har myndighederne generelt ikke anerkendt dem. Ikke desto mindre har oversigter, der er offentliggjort siden 2014, givet genetisk og morfologisk bevis for at anerkende nogle af dem som separate arter, mens andre nye arter er blevet beskrevet fra artskomplekset. Dette omfatter G. turcica (tidligere en underart) fra dens tyrkiske udbredelsesområde, undtagen Tigris-Eufrat-systemet, G. jordanica (ny art) fra det nordlige Dødehavsbassin, herunder Jordanfloden, i Israel, Jordan og Syrien, G. gymnothorax (tidligere en underart) fra Karun-, Balarud- og Bashar-systemerne i Iran, G. mondica (ny art) fra Mond-flodbækkenet i Iran og G. amirhosseini (ny art) fra Sartang-e-Bijar-kilden i Tigris-flodens system i Iran. G. jordanica og G. turcica har helt adskilte udbredelsesområder fra den ægte G. rufa (hvilket begrænser dens udbredelsesområde til Tigris-Eufrat-systemet og flodsystemer i Iran), men de andre overlapper i udbredelsesområde med den ægte G. rufa eller forekommer i det mindste i de samme flodbassiner.

Andre medlemmer af G. rufa-komplekset er G. barreimiae, G. elegans, G. ghorensis, G. longipinnis, G. nana, G. persica, G. rossica og G. sahilia, men disse er generelt blevet anerkendt som gyldige arter for mange år siden. Endelig omfatter komplekset fire hulefisk: G. lorestanensis, G. tashanensis, G. typhlops og G. widdowsoni.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.