Garra rufa

Perinteisen määritelmän mukaan Garra rufa on kotoisin Turkista, Syyriasta, Jordaniasta, Israelista, Palestiinasta, Irakista ja Iranista. Tärkeimpiä järjestelmiä, joissa sitä tavataan, ovat Kızıl-, Seyhan-, Ceyhan-, Orontes-, Queiq-, Jordan-, Tigris-Eufrat-, Kor- ja Mond-joen vesistöalueet, mutta laji elää myös muilla Levantin ja Iranin rannikkojoen vesistöalueilla sekä Maharlu-järven endorfisessa järjestelmässä. Se elää joissa, puroissa, kanavissa, tekoaltaissa, lammikoissa ja järvissä, mutta välttää yleensä seisovia vesiä. Se on usein yleinen tai runsas jopa alueilla, joihin ihminen on vaikuttanut voimakkaasti, kuten saastuneissa kanavissa.

Lajin taksonomia on leimattu epävarmaksi. Perinteisesti määriteltynä (sensu lato) sen suhteellisen laajalla levinneisyysalueella on jonkin verran morfologista vaihtelua, ja jo useiden vuosien ajan on tunnustettu, että kyseessä on todennäköisesti lajikompleksi. Useita alalajeja on kuvattu, mutta niiden pätevyys on kyseenalainen, ja viime vuosikymmeninä viranomaiset eivät yleensä ole tunnustaneet niitä. Vuodesta 2014 lähtien julkaistut katsaukset ovat kuitenkin antaneet geneettistä ja morfologista näyttöä joidenkin niistä tunnustamiseksi erillisiksi lajeiksi, kun taas muita uusia lajeja on kuvattu lajikompleksista. Näihin kuuluvat G. turcica (aiemmin alalaji) Turkin levinneisyysalueeltaan, lukuun ottamatta Tigris-Eufrat-järjestelmää, G. jordanica (uusi laji) Kuolleenmeren pohjoiselta altaalta, mukaan lukien Jordanjoki, Israelista, Jordaniasta ja Syyriasta, G. gymnothorax (entinen alalaji) Karun-, Balarud- ja Bashar-järjestelmästä Iranista, G. mondica (uusi laji) Mond-joen altaasta Iranista ja G. amirhosseini (uusi laji) Sartang-e-Bijar-lähteestä Tigris-joen järjestelmästä Iranista. G. jordanican ja G. turcican levinneisyysalueet ovat täysin erillään aidosta G. rufasta (mikä rajoittaa sen levinneisyysalueen Tigris-Eufrat-järjestelmään ja Iranin jokivesistöihin), mutta muiden lajien levinneisyysalueet ovat päällekkäisiä aidon G. rufan kanssa tai ainakin ne esiintyvät samoilla jokialueilla.

Muut G. rufa -kompleksin jäsenet ovat G. barreimiae, G. elegans, G. ghorensis, G. longipinnis, G. nana, G. persica, G. rossica ja G. sahilia, mutta nämä on yleisesti tunnustettu kelvollisiksi lajeiksi jo vuosia sitten. Lopuksi kompleksiin kuuluu neljä luolakalaa: G. lorestanensis, G. tashanensis, G. typhlops ja G. widdowsoni.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.