Madagaskar: Overdraagbare varkenslintworm een halt toeroepen

Het leven in de nabijheid van dieren en in slechte hygiënische omstandigheden kan leiden tot de verspreiding van ziekten. De varkenslintworm Taenia solium, die bij de mens epilepsie kan veroorzaken, is hiervan een voorbeeld. Deze parasiet komt veel voor in Madagaskar, waar de WHO het Ministerie van Volksgezondheid steunt bij de bestrijding ervan via een “One-Health approach”. Deze aanpak erkent dat de gezondheid van mensen verbonden is met die van dieren en dat een intersectorale, gezamenlijke aanpak nodig is om de verspreiding van ziekten aan te pakken.

WHO/A Fahrion

 • Download de afbeelding
  jpg, 652kb

Op het platteland van Madagaskar leven mensen, net als in veel andere landen, dicht bij gedomesticeerde dieren, wat tot gezondheidsproblemen kan leiden. Wanneer een ziekte zowel dieren als mensen infecteert, wordt het een zoönose genoemd. Veel zoönoses kunnen worden voorkomen door een betere persoonlijke hygiëne, een veilige voedselbereiding en toegang tot betere water- en sanitaire voorzieningen.

WHO/A Fahrion

 • Download de afbeelding
  jpg, 614kb

In Madagaskar is het houden van varkens in de achtertuin gebruikelijk, wat bijdraagt aan het levensonderhoud van huishoudens. Doorgaans worden per huishouden slechts enkele varkens gefokt, die ofwel worden verkocht ofwel worden geslacht tijdens de feestdagen om familiebijeenkomsten te vieren.

L Thomas

 • Download de afbeelding
  jpg, 443kb

Wanneer varkens worden gefokt in achtertuinen, waar ze vrij kunnen rondlopen, kunnen ze besmet raken door het eten van voedsel dat besmet is met menselijke uitwerpselen, waardoor de levenscyclus van Taenia solium – de varkenslintworm – in stand wordt gehouden. Deze parasiet is gastheer van varkens en mensen.

WHO/A Fahrion

 • Download de afbeelding
  jpg, 510kb

Infectie met T. solium (TS) lintworm treedt op wanneer mensen rauw of ondergekookt, besmet varkensvlees eten. Mensen die lintwormen in de darm hebben, geven lintwormeieren af. Zij kunnen zichzelf en andere mensen onbewust besmetten met lintwormeieren via vuile handen of besmet voedsel of water, met desastreuze gevolgen voor de menselijke gezondheid. Lintwormlarven (cysticerci) ontwikkelen zich in de spieren, de huid, de ogen en het centrale zenuwstelsel. Wanneer cysten zich in de hersenen ontwikkelen, staat de aandoening bekend als neurocysticercose.

Neurocysticercose is de oorzaak van meer dan 30% van de epilepsiegevallen in gebieden met endemische TS-lintworm. De ziekte kan worden voorkomen door te voorkomen dat mensen besmet raken met lintwormeieren, maar meestal blijven de lintwormdragers ongediagnosticeerd en dus ongemeld. Uit voorlopige gegevens van parasitologische onderzoeken blijkt dat TS in veel districten in Madagaskar endemisch is.

WHO/A Fahrion

 • Download de afbeelding
  jpg, 499kb

Het is van essentieel belang dat verschillende sectoren – waaronder de menselijke, de veterinaire gezondheid en het milieu – samenwerken om de parasiet onder controle te krijgen en uit te roeien. De WHO steunt een intersectoraal initiatief onder leiding van het Ministerie van Volksgezondheid van Madagaskar om een proefstudie uit te voeren om aan te tonen hoe geselecteerde interventies tegen TS de taeniasisprevalentie kunnen terugdringen tot een niveau onder 1%.

WHO/A Fahrion

 • Download de afbeelding
  jpg, 610kb

Het driejarige project wordt uitgevoerd in Antanifotsy, een plattelandsdistrict ten zuidoosten van de hoofdstad Antananarivo, waar volgens voorlopige gegevens een hoge prevalentie (meer dan 6%) van TS voorkomt. Een van de belangrijkste interventies is de grootschalige behandeling van alle in aanmerking komende personen (kinderen jonger dan 5 jaar worden niet behandeld) met praziquantel. Gedurende twee opeenvolgende jaren, in 2015 en in 2016, werden ongeveer 65 000 personen behandeld, wat neerkomt op een dekking van meer dan 95% van de doelpopulatie.

WHO/A Fahrion

 • Download de afbeelding
  jpg, 644kb

Een belangrijk onderdeel van de interventie is onderwijs, bewustmaking en sociale mobilisatie. De bevolking wordt door gezondheidswerkers in de gemeenschap voorgelicht over de risico’s van de ziekte en de voordelen van behandeling. Aanvullende informatie wordt beschikbaar gesteld in folders, op posters en op spandoeken op openbare plaatsen. Bij de start van de huidige campagne in Madagaskar in 2016 werd de bewustwording versterkt door een volksdansgroep die een speciaal lied over de parasiet ten gehore bracht.

WHO/A Fahrion

 • Download de afbeelding
  jpg, 717kb

Als baseline om het succes van de interventie te evalueren, worden ontlastingmonsters van mensen getest op TS. Varkens uit de proefgemeenschappen worden ook getest op antilichamen tegen cysticercose in hun bloed.

WHO/A Fahrion

 • Download de afbeelding
  jpg, 485kb

Twee behandelingsrondes op grote schaal laten al een daling zien in de prevalentie van TS. Als deze trend doorzet, zullen de eindresultaten aan het eind van de driejarige pilotstudie aantonen of deze strategie TS bij mensen kan terugdringen en uiteindelijk de overdracht ervan een halt kan toeroepen. In combinatie met preventieve maatregelen bij varkens (opsluiting, antiparasitaire behandeling, vleeskeuring) en het gebruik van latrines zullen de kansen om de parasiet onder controle te krijgen groter zijn.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.