Abraham Lincoln’s Leadership Qualities

Abraham Lincoln is een van mijn helden. Hij leidde de VS door een verwoestende burgeroorlog en hielp het land uit de slavernij te komen, waardoor die voor altijd onwettig werd. Bij het bestuderen van zijn leven heb ik gezien dat hij een meesterschap in leiderschap toonde en verschillende kwaliteiten verpersoonlijkte die het waard zijn om te worden opgemerkt.

Zijn leven werd gemotiveerd door een eenvoudige en toch krachtige intentie – om de achting van anderen waardig te zijn. In zijn leven en zijn politiek liet hij zich leiden door de waarden van de Founding Fathers bij het opstellen van de Amerikaanse grondwet. Dit leidde tot een uniek politiek doel en een innerlijk kompas dat een goed karakter opbouwde.

Hij had de bereidheid en het vermogen om zichzelf te kennen en te voorkomen dat zijn ego zijn intentie om grote diensten en rentmeesterschap te bieden zou overheersen. Hij nam verantwoordelijkheid voor zijn innerlijke toestand en deed wat hij kon om het allerbeste uit zichzelf en anderen te halen in zeer moeilijke omstandigheden. Keer op keer koos hij voor grootmoedigheid met diegenen die egocentrisch of beledigend bleken te zijn. Hij investeerde in die relaties en schiep zo bondgenoten uit potentiële antagonisten.

Hij was bereid te werken met het grootste talent, zelfs als zij het meest uitdagend en potentieel ondermijnend zouden zijn. Bij het kiezen van zijn eerste kabinet nomineerde hij collega’s met wie hij de presidentsverkiezingen uitvocht, omdat zij de beste geesten waren die beschikbaar waren.

In de hartverscheurende en uitputtende reis door de oorlog koos hij voor lichtvoetigheid en opbeurende steun in zijn bejegening van degenen met wie hij in contact kwam. Hij was zich bewust van het belang van ondersteuning van het moreel van de mensen aan wie hij leiding gaf.

Hij respecteerde het aangeboren vermogen van mensen om te beslissen over zeer complexe kwesties en vanuit dat geloof informeerde, beredeneerde en deed een beroep op de beste aard van mensen. Naast het bieden van uitstekende logische argumenten, vertelde hij ook verhalen die amuseerden en subtiel opvoedden. Hij investeerde tijd en dacht diep na bij het vormen van zijn gedachten en standpunten. Dit leidde tot een kwaliteit van weten waar hij koos om anderen te leiden, gebaseerd op een goede voorbereiding en ijver.

Hij was een rolmodel van fenomenale standvastigheid en herkende wat hij nodig had om zijn hart en geest te voeden en nam de verantwoordelijkheid om in die behoeften te voorzien. In wezen investeerde hij in mensen en de mensen reageerden door in hem te investeren, hem te steunen en in hem te geloven.

Als er ooit een tijd voor ons was om te genieten en enkele van Lincolns grote leiderschapskwaliteiten te ontwikkelen, dan zou het nu zijn. Ik bied een lezing van een uur met tijd voor vragen over het verhaal van Abraham Lincoln als een van onze grote leiders.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.