HUIPPUVINKKI: Ole harkitseva, kun vaadit virkakelpoisuustutkimuksia

Yhdysvaltion neljännen piirin muutoksenhakutuomioistuimen äskettäinen tapaus korostaa työnantajien tarvetta olla erittäin varovaisia vaatiessaan työntekijöiltä virkakelpoisuustutkimuksia silloinkin, kun tällaiset vaatimukset vaikuttavat loogisilta.

TAUSTAA Tapauksen tausta. Asiassa EEOC v. McLeod Health, Inc. työntekijä työskenteli yrityksen uutiskirjeen toimittajana, johon kuului matkustaminen viidelle yrityksen toimipaikalle sadan mailin säteellä haastatellakseen muita työntekijöitä. Hänellä oli synnynnäisiä luusto-ongelmia, jotka vaikuttivat hänen liikkuvuuteensa ja vakauteensa, mutta eivät vaikuttaneet hänen kykyynsä suoriutua työstään lähes 30 vuoden ajan.

Silloin neljän kuukauden aikana työntekijä kaatui kolme kertaa, kerran töissä. Vaikka työntekijä oli vuosien varrella kaatunut useita kertoja ilman, että työnantaja oli reagoinut asiaan, työntekijän esimies ilmoitti viimeisimmistä kaatumisista työterveyshuoltoon. Työterveyshuolto määräsi kaatumisilmoituksen, työntekijän työnkuvauksen ja omien työntekijän terveysongelmia koskevien tietojensa perusteella työterveyshuollon tehtäväksi työkykytutkimuksen varmistaakseen, että työntekijä voi turvallisesti matkustaa toimipaikkojen välillä. Tutkimuksen ja sitä seuranneen toimintakykytutkimuksen (jossa lääkäri arvioi, kykeneekö työntekijä fyysisesti suoriutumaan työtehtävistään) tuloksena lääkäri suositteli, että työntekijä saisi matkustaa enintään 15 kilometrin päässä päätoimistostaan, käyttää apuvälinettä, kuten sähköskootteria, ja että hänelle annettaisiin pysäköintipaikka, jossa ei ole reunakiveystä. Vaikka työntekijä ei uskonut tarvitsevansa mitään mukautuksia, hän luuli, että hänen oli toimitettava mukautuslomake, ja pyysi samaa pysäköintipaikkaa, apua apuvälineen valinnassa, uutta työtuolia ja rajoituksia kävelyyn ja seisomiseen ”niin paljon kuin mahdollista”.

Lääkärin johtopäätösten ja työntekijän pyynnön perusteella työnantaja päätti, että työntekijä ei pystynyt suoriutumaan keskeisestä työtehtävästään, joka oli matkustaminen toimipaikkojen välillä. Näin ollen hänet asetettiin virkavapaalle ja myöhemmin irtisanottiin. EEOC haastoi työnantajan oikeuteen väittäen muun muassa, että lääkärintarkastus oli lainvastainen Americans with Disabilities Act -lain nojalla, koska sen tarpeellisuudesta ei ollut objektiivista näyttöä.

Tuomioistuimen ratkaisu. Fourth Circuit oli samaa mieltä EEOC:n kanssa. ADA:n mukaan lääkärintarkastuksen on liityttävä työhön ja oltava sopusoinnussa liiketoiminnan välttämättömyyden kanssa. Fourth Circuit selitti, että täyttääkseen tämän vaatimuksen työnantajan on objektiivisten todisteiden perusteella perustellusti uskottava, että joko työntekijä on heikentynyt olennaisen työtehtävän suorittamisessa tai että työntekijä aiheuttaa ”suoran uhan” omalle tai muiden turvallisuudelle. Vaikka työnantaja väitti, että työntekijä aiheutti itselleen suoran uhan navigoidessaan paikkojen välillä ja sisällä, Fourth Circuit kyseenalaisti sen, oliko tämä navigointi todella olennainen työtehtävä. Sitä ei mainittu työntekijän toimenkuvassa, ja oli todisteita siitä, että työntekijä saattoi tehdä haastatteluja ja kerätä muita tietoja puhelimitse.

Fourth Circuit katsoi myös kyseenalaiseksi sen, oliko työnantajalla perusteltu syy uskoa, että työntekijä todella muodosti välittömän uhan omalle turvallisuudelleen, kun otetaan huomioon, että hän oli hoitanut kyseistä tehtävää 28 vuoden ajan liikuntakyvyltään rajoittuneena ja kaatuillut toisinaan. Lisäksi hänen ainoa kaatumisensa työssä viime kuukausien aikana ei aiheuttanut juuri minkäänlaisia vammoja.

Lessons for Employers. Kun otetaan huomioon työntekijän kaatumiset sekä työpaikalla että sen ulkopuolella, monet työnantajat saattaisivat olettaa, että työkykytutkimus olisi looginen vaatimus. Tämä tapaus sisältää kuitenkin seuraavat opetukset, joita työnantajien kannattaa miettiä ennen kuin he vaativat työkuntotarkastusta:

  • Harkitse tarkkaan työntekijän aseman olennaisia työtehtäviä. Analysoi kyseistä työtehtävää arvioidaksesi, onko se tarkka ja onko se todella olennainen. Esimerkiksi tässä tapauksessa työnantaja väitti, että toimipaikkojen välinen ja niiden sisällä tapahtuva navigointi oli olennainen tehtävä – mutta todellinen tehtävä saattoi olla tietojen kerääminen.
  • Harkitse, voivatko muuttuvat teknologiat ja tarpeet vaikuttaa olennaisiin työtehtäviin. Ehkäpä tälle työntekijälle paikkakuntien välillä matkustaminen saattoi aikoinaan olla ainoa todellinen tapa kerätä uutiskirjeen laatimiseen tarvittavia tietoja. Viestintäteknologian kehittyessä näin ei ehkä kuitenkaan enää ole.
  • Varmista, että arvio, jonka mukaan työtehtävä on olennainen, saa tukea. Keskustelimme joistakin tavoista, joilla tämä voidaan osoittaa, toukokuun 2018 E-Update-julkaisussamme.
  • Määritä, onko työntekijän fyysisessä tai psyykkisessä terveydentilassa tapahtunut ilmeisiä muutoksia. Tässä tapauksessa työntekijä oli tehnyt työtä vuosikymmeniä samoilla rajoituksilla ja satunnaisin kaatumisin. Hänen tilassaan ei näyttänyt tapahtuneen mitään todellista muutosta, joka antaisi aihetta uuteen huoleen.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.