WordPress.org

Denna sida innehåller en mer detaljerad version av uppgraderingsinstruktionerna.

Detaljerade instruktioner # Detaljerade instruktioner

Översikt över uppgraderingsprocessen # Översikt över uppgraderingsprocessen

 1. Säkerhetskopiera din databas.
 2. Säkerhetskopiera ALLA dina WordPress-filer i din WordPress-katalog. Glöm inte din .htaccess-fil.
 3. Kontrollera att säkerhetskopiorna du skapade finns där och kan användas. Detta är viktigt.
 4. Deaktivera ALLA dina insticksprogram.
 5. Kontrollera att de fyra första stegen är genomförda. Försök inte uppgradera om du inte har slutfört de fyra första stegen.
 6. Ladda ner och extrahera WordPress-paketet från https://wordpress.org/download/.
 7. Radera de gamla WordPress-filerna på din webbplats, men LÖS INTE
  wp-config.php-filen;
  wp-content-mappen; Särskilt undantag: mapparna wp-content/cache och wp-content/plugins/widgets ska raderas.
  wp-images mapp;
  .htaccess fil – om du har lagt till anpassade regler till din .htaccess ska du inte radera den;
  robots.txt fil – om din blogg ligger i roten av din webbplats (dvs. bloggen är webbplatsen) och du har skapat en sådan fil, ta inte bort den.
 8. Ladda upp de nya filerna från datorns hårddisk till lämplig WordPress-mapp på din webbplats.
 9. Kör WordPress-uppgraderingsprogrammet och följ instruktionerna på skärmen.
 10. Uppdatera permalänkar och .htaccess.
 11. Installera uppdaterade insticksprogram och teman.
 12. Återaktivera insticksprogram
 13. Granska vad som har ändrats i WordPress.

Det är översikten över uppgraderingsprocessen. Fortsätt att läsa de detaljerade uppgraderingsinstruktionerna.

Om du stöter på problem, kom ihåg att om du läser om instruktionerna nedan för att försäkra dig om att du har följt rätt procedurer och konsultera Felsökning: Uppgradering av flera versioner # Uppgradering av flera versioner

Men även om metoden nedan är det ”säkra” tillvägagångssättet, så länge du har ordentliga säkerhetskopior, är det faktiskt möjligt att uppgradera direkt från den allra första versionen av WordPress till den allra senaste versionen i ett enkelt steg. WordPress stöder denna process, och WordPress är extremt bakåtkompatibelt i detta avseende. Med det sagt, om du har en stor webbplats kan uppgraderingsprocessen ta längre tid än väntat, och i så fall kan ett stegvis tillvägagångssätt vara till hjälp. Kom bara ihåg att behålla en säkerhetskopia av en fungerande webbplats så att du alltid har en reservposition.

Om du planerar att uppgradera över mer än två större versioner bör du överväga att uppgradera stegvis för att undvika potentiella konflikter och minimera riskerna för databasskador. Äldre versioner av WordPress kan laddas ner från releasearkivet.

WordPress 3.7 introducerade ett lättanvänt uppdateringsverktyg med en knapp som tar dig direkt till aktuell version. Detta uppdateringssteg är säkert och det är möjligt att med ett klick uppdatera från 3.7 till någon senare version.

Steg 1: Säkerhetskopiera din databas # Steg 1: Säkerhetskopiera din databas

Gör en säkerhetskopia av din databas. Alla dina WordPress-data, till exempel användare, inlägg, sidor, länkar och kategorier, lagras i din MySQL-databas. Läs Säkerhetskopiering av din databas för en detaljerad förklaring av den här processen.

Det är extremt viktigt att säkerhetskopiera din databas innan du påbörjar uppgraderingen. Om du av någon anledning finner det nödvändigt att återgå till den ”gamla” versionen av WordPress kan du behöva återställa din databas från dessa säkerhetskopior.

Top

Steg 2: Säkerhetskopiera ALLA dina WordPress-filer # Steg 2: Säkerhetskopiera ALLA dina WordPress-filer

Säkerhetskopiera ALLA filer i din WordPress-katalog och din .htaccess-fil. Vanligtvis innebär den här processen att du använder ett FTP-program för att ladda ner ALLA dina WordPress-filer från din värd till din lokala dator.

Läs Säkerhetskopiering av din WordPress-webbplats för ytterligare förklaringar.

Om du har gjort ändringar i någon av WordPress-kärnfilerna, eller om du har anpassat insticksprogram eller teman, vill du ha en bra säkerhetskopia av dessa filer. Det är extremt viktigt att säkerhetskopiera dina filer innan du påbörjar uppgraderingen. Om du av någon anledning finner det nödvändigt att återgå till den ”gamla” versionen av WordPress måste du ladda upp dessa filer.

Top

Steg 3: Verifiera säkerhetskopiorna # Steg 3: Verifiera säkerhetskopiorna

Verifiera att säkerhetskopiorna som du skapade finns där och kan användas. Detta är det viktigaste steget i uppgraderingsprocessen!

Verifieringsprocessen innebär att du kontrollerar att du kan se säkerhetskopiorna på din lokala dator (eller var du har lagrat dem) och att du kan navigera in i eventuella undermappar. Om filerna finns i en zip-fil ska du se till att du kan öppna zip-filen. Överväg också att öppna en .sql-fil i en editor för att se om tabellerna och data finns representerade.

Top

Steg 4: Avaktivera ALLA dina insticksprogram # Steg 4: Avaktivera ALLA dina insticksprogram

I administrationsskärmen, under valet Insticksprogram, avaktiverar du alla insticksprogram. På grund av ändringarna i WordPress kan vissa plugins komma i konflikt med uppgraderingsprocessen. Om du inte har tillgång till administrationsmenyerna kan du avaktivera alla plugins genom att återställa mappen Plugins.

Top

Steg 5: Kontrollera att de fyra första stegen är genomförda # Steg 5: Kontrollera att de fyra första stegen är genomförda

Om du inte har genomfört de fyra första förfarandena, STOP, och gör dem! Försök inte uppgradera om du inte har slutfört de fyra första stegen.

Den bästa källan för problem med din uppgradering är WordPress supportforum, och om du har problem kommer volontärerna på WordPress supportforum troligen att fråga om du har slutfört de fyra första stegen.

Top

Steg 6: Ladda ner och extrahera WordPress-paketet # Steg 6: Ladda ner och extrahera WordPress-paketet

Ladda ner och packa upp WordPress-paketet från https://wordpress.org/download/.

 • Om du ska ladda upp WordPress till en fjärrwebbserver laddar du ner WordPress-paketet till din dator med din favoritwebbbläsare och packar upp paketet.
 • Om du har shell-åtkomst till din webbserver och är bekväm med att använda konsolbaserade verktyg kanske du vill ladda ner WordPress direkt till din webbserver. Du kan göra det med hjälp av wget , lynx eller en annan konsolbaserad webbläsare, som är värdefulla om du vill undvika FTP. Placera paketet i en katalog parallellt med din nuvarande wordpress-katalog (som till exempel ”uploads”). Packa sedan upp det med hjälp av: gunzip -c wordpress-Version.tar.gz | tar -xf - eller med hjälp av: tar -xzvf latest.tar.gz

WordPress-paketet kommer att extraheras till en mapp som heter wordpress.

Top

Steg 7: Ta bort de gamla WordPress-filerna # Steg 7: Ta bort de gamla WordPress-filerna

Varför ta bort? Generellt sett är det en bra idé att radera allt som är möjligt eftersom uppladdningsprocessen (eller uppgradering via cPanel) kanske inte skriver över en befintlig fil på rätt sätt och det kan orsaka problem senare.

LÄS INTE dessa mappar och filer:

 • wp-config.php fil;
 • wp-content mapp;
 • wp-includes/languages/ mapp – om du använder en språkfil och den finns här och inte i wp-content/languages/, ska du inte radera den här mappen (du kanske vill flytta dina språkfiler till wp-content/languages/ för att underlätta uppgradering i framtiden);.
 • .htaccess-fil – om du har lagt till anpassade regler i din .htaccess ska du inte radera den;
 • Anpassat innehåll och/eller insticksprogram – om du har bilder eller annat anpassat innehåll eller insticksprogram i mappen wp-content ska du INTE radera dem.

Släpp dessa filer och mappar:

 • wp-* (utom de ovan nämnda), readme.html, wp.php, xmlrpc.php och license.txt filer; Vanligtvis filer i din rot- eller wordpressmapp. Igen, radera inte wp-config.php-filen. Observera: vissa filer kanske inte finns i senare versioner.
 • wp-admin mapp;
 • wp-includes mapp;
 • wp-content/plugins/widgets mapp; Du ser bara den här mappen om du tidigare har installerat insticksprogrammet Sidebar Widgets. Sidebar Widgets-koden står i konflikt med den inbyggda widget-funktionen.

Hur tar man bort? Det finns flera sätt att ta bort filerna från din WordPress-webbplats. Du kan använda din FTP-klient, eller om du har tillgång till SSH kan du använda det. Vissa värdleverantörer ger också möjlighet att ta bort filer och mappar.

Användning av FTP för att ta bort filer och mappar

Den FTP-klient du använder för uppladdning kan användas för att ta bort filer och mappar. Om din FTP-klient inte verkar tillåta att du raderar icke-tomma mappar, kontrollera de tillgängliga alternativen för din FTP-klient. Du hittar vanligtvis ett alternativ som tillåter radering av icke-tomma mappar. Att radera icke-tomma mappar är en snabb och grundlig metod för att rensa ut en gammal installation av WordPress. Det rekommenderas att du av säkerhetsskäl växlar tillbaka till den ursprungliga inställningen när raderingen är klar.

Användning av SSH för att radera fil

Om du har en kommandoradsinloggning (ssh) kan du ange följande kommandon för att göra säkerhetskopior av de filer som du behöver behålla och för att radera BARA wordpress-filerna i din katalog (plus .htaccess). Om du har anpassat andra filer (som index.php) som inte ingår i cp-kommandona nedan, kopiera dem också:

När du är klar med uppgraderingen kan du återställa eventuella anpassningar av dina mallar eller plugins från din säkerhetskopieringskatalog. Använd till exempel cp backup/index.php . för att återställa index.php.

Alternativt kan du med hjälp av SSH kopiera wp-config.php, .htaccess och alla innehållsfiler som du har lagt till eller ändrat till den nya wordpress-katalogen. Byt sedan namn på den gamla (för att arkivera den) och flytta den nya till dess plats.

Top

Steg 8: Ladda upp de nya filerna # Steg 8: Ladda upp de nya filerna

Med den nya uppgraderingen på din lokala dator och med hjälp av FTP laddar du upp de nya filerna till webbplatsservern precis som du gjorde när du först installerade WordPress. Se Användning av FileZilla och Uppladdning av WordPress till en fjärrvärd för detaljerade riktlinjer om hur du använder en FTP-klient för uppladdning.

OBSERVERA: Om du inte raderade mappen wp-content måste du skriva över vissa filer under uppladdningen.

Mappen wp-content innehåller dina WordPress-teman och -plugins. Dessa bör finnas kvar. Ladda upp allt annat först och ladda sedan upp endast de WordPress-filer som är nya eller ändrade till din nya wp-content-mapp. Skriv över eventuella gamla versioner av standardplugins med de nya.

WordPress standardtema har ändrats så du vill ladda upp mappen wp-content/themes/default. Om du har anpassade ändringar av standardtemat måste dessa ändringar granskas och installeras efter uppgraderingen.

Top

Steg 9: Kör uppgraderingsprogrammet för WordPress # Steg 9: Kör uppgraderingsprogrammet för WordPress

Med hjälp av en webbläsare går du till WordPress administratörssidor på den normala platsen /wp-admin. WordPress kontrollerar om en databasuppgradering är nödvändig och om så är fallet får du en ny länk att följa.

Denna länk leder dig till att köra WordPress-uppgraderingsskriptet genom att komma åt wp-admin/upgrade.php. Följ instruktionerna som visas på skärmen.

Notera: Kontrollera att det databasanvändarnamn som är registrerat på WordPress har behörighet att skapa, ändra och ta bort databastabeller innan du gör det här steget. Om du installerade WordPress på standardmässigt sätt och inget har ändrats sedan dess går det bra.

Om du vill köra uppgraderingsskriptet manuellt:

Om du får problem med inloggningen efter uppgraderingen är det värt att rensa webbläsarens cookies.

Top

Steg 10: Uppdatera permalänkar och .htaccess # Steg 10: Uppdatera permalänkar och .htaccess

I din administrationsskärm > Inställningar > Skärmen för permalänkar uppdaterar du din Permalink-struktur och placerar vid behov reglerna i din .htaccess-fil. Se även Användning av permalänkar för mer information om permalänkar och .htaccess-filen.

Top

Steg 11: Installera uppdaterade insticksprogram och teman # Steg 11: Installera uppdaterade insticksprogram och teman

Besök de enskilda insticksprogrammen och temasidorna och leta efter information om kompatibilitet med din nya WordPress-version. Installera nya versioner av dina insticksprogram och teman om det behövs.

Top

Steg 12: Återaktivera insticksprogram # Steg 12: Återaktivera insticksprogram

Använd din administrationsskärm, Insticksprogram, för att aktivera dina insticksprogram. Om du inte är säker på att de kommer att fungera korrekt med den nya versionen, aktivera varje plugin, en i taget, och testa att det inte finns några problem innan du fortsätter.

Top

Steg 13: Se vad som har ändrats i WordPress # Steg 13: Se vad som har ändrats i WordPress

Se dessa resurser för att se vad som är nytt i WordPress:

 • Versionshistorik

Top

Felsökning # Felsökning

Förvirrad layout eller fel

Om bloggen ser förvirrad ut nu eller om den har raderfel kan ett gammalt plugin som inte fungerar med den nya koden vara orsaken. Inaktivera alla insticksprogram som inte ingår som standard i WordPress på din administrationsskärm för WordPress. Återaktivera dem en efter en.

Har du gjort egna ändringar/hackningar?

Om du har gjort ändringar i andra WordPress-filer (”hackat” WordPress) ska du hålla reda på dina ändringar. Du måste överföra dina ändringar till den nya koden. WordPress-versioner listar de filer som har ändrats i varje version.

Var emot att använda gammal kod

Uppgradering ger dig den nyaste och bästa koden. Att använda din gamla kod, oavsett hur mycket du har anpassat den, kommer nästan säkert att orsaka problem. Frestelsen att bara använda din gamla modifierade kod kommer att vara stor, men risken för fel är mycket större.

Kan jag gå tillbaka till gamla versioner

Det kan du, men det är vanligtvis inte rekommenderat att rulla tillbaka (revert) din nuvarande version till en äldre version. Det beror på att nyare versioner ofta innehåller säkerhetsuppdateringar och att en rollback kan utsätta din webbplats för risker. För det andra kan ändringen mellan databasstrukturen mellan olika versioner orsaka komplikationer vid underhållet av webbplatsens innehåll, inlägg, kommentarer och insticksprogram som är beroende av den information som lagras i databasen. Om du fortfarande har för avsikt att göra detta, fortsätt på egen risk. Observera att utan en säkerhetskopia av hela din webbplats och din databas, gjord före uppgraderingsförsöket, är en lyckad rollback nästan omöjlig. Ta bort alla WordPress-filer utom wp-config. Ladda upp filerna från din säkerhetskopia till din server och återställ din databasbackup. Kom ihåg att du måste ha bra säkerhetskopior för att rollback ska fungera. För äldre WordPress-versioner kanske en rollback inte fungerar.

Få mer hjälp

Om du får några fel efter en uppgradering kan du kontrollera Felsökning: Vanliga installationsproblem, felsökning och artikelkategorin Installation. Om du inte hittar något svar kan du ställa en tydlig fråga i WordPress Suppport Forums. Du kommer att bli tillfrågad om du har använt någon gammal kod. Du kommer att få höra att du ska ändra den då, så du kan lika gärna ändra den nu 🙂

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.