Cenzurarea de către Înalta Curte din Delhi a legilor indiene privind vagabondajul ar putea fi un pas spre dezincriminarea cerșetoriei

Decizia Înaltei Curți din Delhi din 8 august de a anula prevederile centrale ale Legii din Bombay privind prevenirea cerșetoriei din 1959, ca fiind arbitrare și care încalcă dreptul la viață și la libertate, este o lovitură puternică dată criminalizării vagabondajului în India. Într-adevăr, observația instanței potrivit căreia „incriminarea cerșetoriei încalcă cele mai fundamentale drepturi ale unora dintre cele mai vulnerabile persoane din societatea noastră” impune o revizuire radicală a legilor care reglementează tratamentul vagabonzilor și cerșetorilor. În timp ce această hotărâre vizează Legea din 1959, una dintre cele mai proeminente legi care incriminează cerșetoria și care este în vigoare în mai multe state, raționamentul care stă la baza acesteia atinge nucleul unor legi similare care au fost adoptate sau promulgate de cel puțin 20 de state și două teritorii ale Uniunii. Deși în mod nominal vizează combaterea cerșetoriei, domeniul de aplicare cuprinzător al majorității acestor legi implică faptul că acestea sunt mai bine înțelese ca legi privind vagabondajul.

Infuzate cu un cocktail toxic de moștenire colonială și paternalism de stat, aceste legislații privind vagabondajul întruchipează o abordare punitivă care incriminează privațiunile. În cuvintele cercetătorului juridic Usha Ramanathan, legile privind vagabondajul din India creează „o prezumție de criminalitate în rândul celor aparent săraci”. Spre deosebire de dreptul penal tradițional, care atribuie răspunderea pentru acte combinate cu elementul mental necesar, legile privind vagabondajul fac din sărăcie și sărăcie în sine o infracțiune. De exemplu, Legea privind vagabondajul din Bengal din 1943 definește „vagabonzii” nu numai ca fiind cei care cer pomană, ci și cei care sunt găsiți „rătăcind sau rămânând în orice loc public într-o stare sau într-un mod care face probabilă existența unei astfel de persoane care cere pomană”. Faptul că legile privind vagabondajul se referă mai mult la săracii publici decât la actul de cerșetorie este demonstrat pe deplin de Legea privind prevenirea cerșetoriei din Andhra Pradesh din 1977, care definește cerșetoria ca incluzând „faptul de a nu avea mijloace aparente de subzistență și de a rătăci sau de a rămâne în orice loc public”.

Publicitate

Nu este surprinzător faptul că o mare parte a săracilor din mediul urban, inclusiv zidari, vânzători de ziare, vânzători ambulanți și muncitori migranți, au fost prinși în plasa acestor legi. Un studiu realizat de Koshish, un proiect al Institutului Tata de Științe Sociale, a constatat că majoritatea celor arestați în Mumbai în temeiul Legii din Bombay privind prevenirea cerșetoriei au fost persoane fără adăpost reținute de poliție în timpul acțiunilor de curățenie. Chiar și Înalta Curte din Delhi a recunoscut că agențiile de stat „folosesc sintagmele de persoane fără adăpost și cerșetorie ca fiind sinonime și, de fapt, îi rețin pe cei fără adăpost ca și cum ar fi cerșetori”. O astfel de încarcerare nerușinată a persoanelor sărace din mediul urban nu este, totuși, o aberație. Dimpotrivă, este o parte inerentă a conceperii și administrării legilor privind vagabondajul.

Cetățeni, nu delincvenți

Utilizarea primară a legilor privind vagabondajul în această țară este ca instrument de control social și, ceea ce savantul american Caleb Foote a descris în studiul său de referință despre legile privind vagabondajul din Philadelphia, „ca fiind găleata de gunoi a dreptului penal”. Faptul că persoanele pot fi reținute pe termen lung cu o simplă anchetă sumară au făcut ca legile privind vagabondajul să fie deosebit de atractive pentru agențiile de stat în vederea încarcerării celor considerați indezirabili din punct de vedere social. Relatările anecdotice ale administratorilor din centrele de vagabondaj sugerează, de asemenea, că poliția recurge în mod obișnuit la legile privind vagabondajul pentru a ocoli garanțiile legilor de procedură penală obișnuite. Ca atare, legile privind vagabondajul din India normalizează detenția arbitrară și continuă a persoanelor sărace, încălcându-le cu nerușinare drepturile constituționale și încercând astfel să le facă invizibile din sfera publică. Aceste statute se numără printre cele mai importante exemple de negare a cetățeniei egale și de marginalizare a săracilor.

Așa cum a recunoscut Înalta Curte din Delhi, vagabondajul este o problemă de excludere socială. Prin urmare, este esențial să se conceapă vagabondajul ca pe o problemă socială și economică, mai degrabă decât ca pe o activitate infracțională. Cu alte cuvinte, vagabonzii nu trebuie să fie văzuți ca niște delincvenți care trebuie să fie supuși legilor punitive ale statului. Ei trebuie să fie tratați ca cetățeni și titulari de drepturi care au nevoie de protecția și grija statului. Într-adevăr, Constituția Indiei promite egalitatea, dreptatea și dreptul de a trăi cu demnitate pentru toți indivizii. Mai exact, articolul 41 din Constituție spune că statul trebuie să ia măsuri eficiente pentru a asigura dreptul „la asistență publică în caz de șomaj, bătrânețe, boală și invaliditate și în alte cazuri de lipsă nemeritată, în limitele dezvoltării și capacității sale economice”.

Publicitate

Dar numeroasele legi indiene privind vagabondajul nu respectă acest mandat constituțional. Prin accentul pus pe măsuri punitive, acestea îi pedepsesc pe cei săraci pentru „rușinea sărăciei” și pentru eșecul statului de a-și îndeplini obligațiile constituționale. De fapt, aceste legi au generat o cultură administrativă în care poliția săracilor a devenit prioritară față de furnizarea de servicii pentru săraci.

Încarcerarea săracilor din mediul urban este o parte inerentă a conceperii și administrării legilor privind vagabondajul din India. (Prakash Singh / AFP)

Revizuirea legilor privind vagabondajul

Ministerul Uniunii pentru Justiție Socială și Abilitare a dat publicității proiectul de lege privind persoanele aflate în sărăcie (protecție, îngrijire și reabilitare), 2016, privind dezincriminarea cerșetoriei, ca model de urmat pentru state. Deși acest proiect de lege nu renunță complet la detenția cerșetorilor, el constituie o schimbare semnificativă prin accentul pus pe protecție și reabilitare în locul măsurilor punitive. În consecință, unele state au demarat procesul de revizuire a legilor privind vagabondajul. Cu toate acestea, cele mai multe dintre aceste încercări nu au înregistrat încă niciun progres semnificativ.

În acest context, decizia Înaltei Curți din Delhi reprezintă un corectiv extrem de semnificativ împotriva culturii mai largi a impunității, a lipsei de drepturi și a criminalizării persoanelor sărace. După cum a avertizat președintele interimar demisionar al Înaltei Curți din Delhi, Gita Mittal: „Statul nu poate pur și simplu să nu-și facă datoria de a le asigura cetățenilor săi o viață decentă și să adauge insulta la rană prin arestarea, reținerea și, dacă este necesar, încarcerarea unor astfel de persoane care cerșesc, în căutarea unor lucruri esențiale pentru a supraviețui.”

Publicitate

Prin stabilirea atât de categorică a faptului că statul nu poate incrimina cerșetoria în sine, Înalta Curte nu numai că a acționat ca o santinelă vigilentă a drepturilor constituționale, dar a creat, de asemenea, o oportunitate fără precedent pentru o revizuire a legilor privind vagabondajul în întreaga țară. Este timpul ca guvernele statelor să ridice mănușa aruncată de Înalta Curte și să înceapă procesul de dezincriminare a vagabondajului și de creare a unui cadru bazat pe consimțământ pentru protecția, îngrijirea, sprijinirea și reabilitarea tuturor persoanelor aflate în sărăcie.

Saurabh Bhattacharjee predă Drept și sărăcie, printre alte cursuri, la Universitatea Națională de Științe Juridice WB, Kolkata, și a fost membru al unei comisii constituite de guvernul Bengalului de Vest pentru a revizui Legea privind vagabondajul din Bengal, 1943.

.

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată.