University of Southern Maine

– R. Corey, Portland
Podle Mezinárodní astronomické unie, organizace pověřené pojmenováním všech nebeských těles a rozhodováním o jejich statutu, Pluto stále není oficiální planetou naší sluneční soustavy. Osobně s tímto rozhodnutím nesouhlasím, ale i přes mé námitky IAU nepovažovala za vhodné degradaci Pluta zvrátit.
Brzy po objevení Pluta v roce 1930 bylo označeno za planetu, devátou v naší sluneční soustavě. Po objevení Pluta se mnozí astronomové domnívali, že je zodpovědné za pozorované poruchy na dráze Neptunu. Právě tyto perturbace byly vlastně podnětem k hledání planety za ním. Další pozorování však určila, že je menší, než se původně předpokládalo. Také poté, co americký astronom James Christy v roce 1978 objevil největší Plutonův měsíc Charon, mohli astronomové určit jeho hmotnost a zjistili, že je lehký a nepůsobí na něj dostatečně silný gravitační vliv, aby vyvolal pozorované perturbace. Zjistilo se, že Pluto je menší a méně hmotné než všechny ostatní planety. Jeho dráha je navíc velmi skloněná (17 stupňů) vůči ekliptice, rovině vymezené oběžnou dráhou Země kolem Slunce. Oběžné dráhy ostatních planet mají menší sklon.
Na počátku 21. století astronomové objevili tělesa srovnatelné velikosti i mimo Pluto, například Sednu, Eris, Makemake a další. Tyto objevy vyvolaly otázku: Měla by IAU všem těmto dalším světům přiznat status planet? V srpnu 2006 se v Praze konalo tříleté zasedání IAU. Ke konci tohoto zasedání se hlasovalo o přijetí rezoluce 5A: „Definice pojmu „planeta“. Podle této nově přijaté definice musí těleso splňovat tři požadavky, aby mohlo být označeno za planetu. Za prvé, těleso musí mít vytvořenou stabilní oběžnou dráhu kolem Slunce. Tuto podmínku splňují tisíce těles. Za druhé, těleso musí mít sférický tvar. Pokud je těleso dostatečně velké a hmotné, gravitace ho zformuje do tvaru sféroidu. Pluto tuto podmínku splňuje. Za třetí a poslední podmínkou je, aby těleso vyklidilo své suťové pole. Musí být dostatečně hmotné, aby do sebe mohlo zahrnout všechny blízké objekty. Pluto tuto podmínku nesplňuje, protože jeho dráha prochází v blízkosti Kuiperova pásu, z něhož pocházejí komety s krátkou periodou, nebo dokonce uvnitř něj. Přijetím rezoluce 5A IAU degradovala Pluto, pevně stanovila ostatních osm planet jako planety a diskvalifikovala všechna tělesa za Plutem, a to vše najednou.
Ačkoli nám nedávná pozorování sondy New Horizons ukázala, že Pluto je větší, geologicky dynamičtější a obsahuje hustší atmosféru, než se dříve předpokládalo, stále nesplňuje třetí podmínku v rámci rezoluce 5A. IAU bude muset přijmout revidovanou definici planety, aby Plutu opět udělila status planety.
Někteří ovšem vzdorovitě tvrdí, že Pluto je stále planetou, a žádná rezoluce nás nepřiměje změnit názor.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.