Pacienti s poraněním mozkového kmene v domácím prostředí jsou celkově spokojeni

Kvalita života je pro nás všechny nesmírně důležitá. Pro miliony lidí, kteří jsou postiženi poraněním mozkového kmene, je však jejich štěstí často diskutabilní. Podle nedávných pozitivních zjištění však pacienti se „syndromem uzamčení“ říkají, že jsou šťastní, a mnoho faktorů uváděných těmi, kteří říkají, že jsou nešťastní, lze zlepšit, a změnit tak názor, že tito pacienti se již nemohou těšit z kvality života a jsou kandidáty na eutanazii nebo asistovanou sebevraždu.

Syndrom uzamčení popisuje stav, kdy je člověk plně při vědomí, ale nemůže se hýbat ani komunikovat, kromě pohybů očí nebo mrkání. Syndrom je způsoben poškozením mozkového kmene a postižení mohou přežívat desítky let.

Poranění mozkového kmene je velmi fatální zdravotní stav, který může člověku změnit paměť, ochromit ho nebo změnit jeho osobnost. Léčba nutná při poranění mozkového kmene je velmi nákladná a způsobuje rodině postiženého vážné celoživotní potíže spolu s emocionálními a psychickými problémy. To jistě činí život tragickým, a proto má oběť, která utrpěla poranění mozkového kmene v důsledku nedbalosti jiné osoby, nárok na finanční odškodnění.

Řešení poranění mozkového kmene je velmi obtížné. Mozkový kmen je velmi náchylný k poranění, protože se nachází v zadní části našeho krku. Odhaduje se, že každý rok dojde k téměř dvěma milionům poranění mozkového kmene a jen velmi málo případů se z úrazu zotaví.

Poranění mozkového kmene může vést k trvalému poškození, protože mozkový kmen reguluje téměř všechny každodenní činnosti našeho těla. V důsledku poranění mozkového kmene může dojít k narušení základních tělesných funkcí, jako je dýchání a srdeční tep. Poranění mozkového kmene tedy představuje velmi závažný zdravotní problém. Jakékoli poškození mozku může přímo souviset s poraněním mozkového kmene, a proto jsou příznaky podobné. Úraz nebo otok mozku jsou častými příčinami poranění mozkového kmene. Když mozek z nějakého důvodu oteče, vede to ke stlačení mozkového kmene, který je pak poraněn.

Komentář ekologického ekonoma Roberta Costanzy:

„Kvalita života je sice již dlouho explicitním nebo implicitním politickým cílem, ale adekvátní definice a měření se nedaří. Různorodé „objektivní“ a „subjektivní“ ukazatele napříč různými obory a stupnicemi a nedávné práce na průzkumech subjektivní pohody a psychologie štěstí podnítily obnovený zájem.“

Z pacientů, kteří byli dotazováni na svou anamnézu, emocionální stav a názory na otázky konce života, jich celkem 72 % uvedlo, že jsou celkově šťastní.

U těch, kteří uvedli, že jsou nešťastní, se častěji vyskytovaly deprese, sebevražedné myšlenky a přání nebýt resuscitován, pokud by to bylo nutné, nebo eutanazie.

Více než 50 % respondentů přiznalo vážné omezení své schopnosti znovu se začlenit do společnosti a vést normální život a pouze jeden z pěti se mohl účastnit každodenních činností, které považoval za důležité.

Sedm procent respondentů uvedlo, že by se rozhodli pro eutanazii, kdyby měli tu možnost.

Autoři studie došli k závěru:

„Naše údaje ukazují, že bez ohledu na fyzickou devastaci a duševní strádání pacientů v akutní fázi onemocnění může mít optimální péče o udržení života a revalidace velký dlouhodobý přínos. Navrhujeme, aby pacienti, které nedávno postihlo onemocnění, byli informováni o tom, že při správné péči mají značnou šanci na znovuzískání spokojeného života. Podle našeho názoru jsou žádosti o zkrácení života … platné pouze tehdy, když byla pacientům dána šance dosáhnout ustáleného stavu subjektivní pohody.“

Napsal Sy Kraft, B.A.

.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.