Ontdekking kaakbeen zet model buiten Afrika op losse schroeven

Onderzoekers hebben de overblijfselen van de vroegste mens buiten Afrika in drie verschillende laboratoria getest.
© Tel Aviv University

Archeologen hebben in Misliya Cave, Israël, overblijfselen ontdekt van een mens die 177.000 tot 194.000 jaar geleden leefde.1 Vóór deze ontdekking dateerde het vroegste bewijs van mensen buiten Afrika tussen 90.000 en 120.000 jaar geleden van vindplaatsen in de Levant.

Het dak van de Misliya Grot stortte ongeveer 160.000 jaar geleden in en verzegelde een vroeg-moderne menselijke maxillia (bovenkaakbeen) en tanden naast stenen werktuigen en andere bewoningsresten, volgens Israel Hershkovitz, hoofdauteur van de studie aan de Tel Aviv Universiteit. “De grot zelf is nooit meer bewoond geweest door andere latere hominide groepen, dus we zijn er absoluut zeker van dat het fossiel geen indringer was,” zegt Hershkovitz.

Hershkovitz zegt dat het dateren en identificeren van het specimen een uitdaging was. “Het kan een Neanderthaler zijn geweest, een moderne mens, een heidelbergensis, of wie weet wat?”

Het team maakte een micro CT-scan van het fossiel om een 3D-model te maken, zodat ze het konden vergelijken met kaakbeenderen “uit vergelijkbare tijdsperioden uit verschillende delen van het woord en van verschillende hominiden,” legt Hershkovitz uit.

Onderzoekers dateerden het fossiel direct door, in drie verschillende laboratoria, de kaak en het patina te testen, evenals verbrand vuursteen dat in de buurt van het fossiel werd gevonden. Alle dateringen kwamen samen “in een zeer klein gebied ergens tussen 177.000 en 194.000 jaar geleden,” volgens Hershkovitz.

Christopher Bae, een paleoantropoloog aan de Universiteit van Hawai’i in Mānoa, die niet bij deze studie betrokken was, zegt “dat het bewijs vrij solide lijkt te zijn in de zin dat het een moderne mens is.”

Zo ook Katerina Douka, archeologisch wetenschapper aan het Max Planck Instituut voor de Wetenschap van de Menselijke Geschiedenis in Duitsland, ook niet betrokken bij de studie, is overtuigd van de biologische analyse, maar waarschuwt dat “zonder grotere stukken van dit skelet, je voorzichtig moet zijn met wat je kunt zeggen.”

Een sleutelstuk in de puzzel

Het out-of-Africa model theoretiseerde dat de mens rond 60.000 jaar geleden in één grote push uit Afrika migreerde. De Misilya-grotkaak, die 177.000 – 194.000 jaar oud is, levert het bewijs dat deze theorie weerlegt.

Deze vondst is een van de vele andere ontdekkingen die de datum van de evolutie van de mens naar achteren schuiven, zoals het 300.000 jaar oude vroegste fossiel van de moderne mens uit Jebel Irhoud, Marokko2 3, en die een vroeger en gevarieerder patroon van migratie van de mens uit Afrika aantonen, zoals een recente studie die de aanwezigheid van de moderne mens in Azië 120.000 jaar geleden ondersteunt.4

Douka zegt dat deze vondst “de huidige gedachte in de gemeenschap bevestigt dat er niet één enkele golf uit Afrika was, maar frequente uitbreidingen die vaak mislukten.” Bae voegt daaraan toe: “Nieuwe gegevens zoals het bewijs uit Misliya Cave en andere gebieden in Azië dwingen ons echt om veel van onze ideeën over de oorsprong van de moderne mens te heroverwegen.”

Deze vondst verbindt, volgens Hershkovitz, recente ontdekkingen zodat nu “alles begint te kloppen.”

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.