Mågen

Mågen

Mågen är den första symbolen som Tjechov använde som titel på en pjäs, skriven före Körsbärsträdgården. Bilden av måsen ändrar betydelse under pjäsens gång. Först, i första akten, använder Nina en mås för att beskriva hur hon dras till sjön i sitt barndomshem och till sina grannar på Sorins gods. I det här fallet representerar måsen frihet och trygghet.

I andra akten skjuter Treplev en mås och ger den till Nina. Treplev berättar för henne att han en dag kommer att vara död i Ninas ära precis som måsen. Senare använder Trigorin måsen som en symbol för Nina och det sätt på vilket han kommer att förgöra henne, på samma sätt som Treplev förgjorde måsen. Treplev nämner att efter att Nina hade affären med Trigorin har hon skrivit brev till honom med signaturen ”Måsen”. I fjärde akten återvänder Nina till godset och kallar sig själv för måsen för att sedan korrigera sig och beskriva sig själv som skådespelerska. Måsen ändrar sin innebörd från frihet och sorglös trygghet till förintelse i händerna på en älskad person. Den symboliserar först frihet och sedan beroende. Måsen tjänar också som en förespegling. Nina uppfyller Trigorins profetia om att förstöra henne precis som måsen och Treplev dödar sig själv till Ninas ära i slutet av pjäsen när hon fortfarande inte älskar honom.

Sjön

Tjechovs sättning av pjäsen kring en sjö upprepar och understryker sitt syfte med Treplevs sättning av sin pjäs vid sjön i första akten. Sjön representerar både Treplev och Tjechovs önskan att flytta till en mer naturalistisk teater som inte begränsas av tre väggar. Sjön betyder flera olika saker för pjäsens karaktärer. Sjön är en plats för reflektion, andrum och flykt. Trigorin går dit själv för att fiska. Treplev åker till sjön för att dalta och reflektera, kanske också för att få uppmärksamhet för sitt kränkta ego. För Nina drar sjön henne magnetiskt till sig. Det är en plats att vila på, att känna sig trygg och hemma när det inte finns något hem att hitta. För Nina representerar sjön också nyfikenhet och utforskande av barndomen. Hon berättar för Trigorin att hon känner till alla små öar i sjön. Trigorin berättar för Nina att det känns som om sjön sjunkit ner i marken när hon förlorar sin kärlek. För honom känns det som att förlora hennes tillgivenhet som att förlora en igenkännbar plats, en plats för frid och förnyelse. Treplevs metafor beskriver en livskälla – sjön – som torkar ut och försvinner. Detta är hur Treplev känner för sitt eget liv i förhållande till förlusten av Nina.

Väder

Tjechov använder vädret för att skapa tonen i sina berättelser och i sina pjäser. Vädret speglar karaktärernas sinnestillstånd och förebådar kommande händelser. Innan Nina återvänder för att besöka Treplev är vädret till exempel stormigt och blåsigt, som om stormen trollade fram Nina och förde henne till godset. Stormar återspeglar vanligtvis en temperaturförändring och på samma sätt är vädret en signal om förändring i The Seagull.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.