Blog

Aktualizacje QuickBooks są okresowo wydawane przez firmę Intuit, aby zapewnić aktualność oprogramowania QuickBooks, naprawiając problemy w oprogramowaniu i czasami wprowadzając nowe funkcje. Firma Intuit określa te aktualizacje mianem Wydań. Należy o nich myśleć jak o wydaniach konserwacyjnych wydawanych w ciągu roku wersji programu QuickBooks, które pomagają utrzymać oprogramowanie wolne od wszelkich problemów.

Gdy po raz pierwszy pojawia się nowa wersja programu QuickBooks, jest ona określana jako Wydanie 1 lub R1. Na przykład, kiedy firma Intuit po raz pierwszy wprowadziła na rynek program QuickBooks Pro 2020, zostałby on uznany za QuickBooks Pro 2020 R1. Wartość „R” wzrasta za każdym razem, gdy wydawana jest aktualizacja dla danego roku wersji. Zawsze można określić liczbę aktualizacji wydanych przez firmę Intuit dla danego roku wersji na podstawie numeru wydania. QuickBooks Pro 2020 R6 oznacza, że firma Intuit wypuściła sześć aktualizacji dla programu QuickBooks Pro 2020.

Aktualizacje wersji można otrzymywać automatycznie lub ręcznie. Aktualizacje automatyczne są domyślnie włączone, co oznacza, że QuickBooks automatycznie pobiera i instaluje aktualizacje po ich wydaniu. Uwaga, jeśli pracujesz w środowisku sieciowym, możesz chcieć wyłączyć Aktualizacje automatyczne. Skontaktuj się z nami, jeśli potrzebujesz pomocy w tym zakresie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.