Mikä on etuoikeutettu velan maksu?

”Velallinen ei voi suosia yhtä velkojaa toisen velkojan kustannuksella”, on yleinen lause, jota käytetään konkurssissa. Se tarkoittaa, että konkurssinhakija ei saa valita, mille velkojille hän maksaa. Tämä voisi johtaa siihen, että yksi velkoja saisi enemmän kuin mihin hänellä on oikeus toisen velkojan kustannuksella. Tuloksena olisi etuoikeutettu velanmaksu.

Jos et ole perehtynyt konkurssilainsäädäntöön, ei ole helppoa ennustaa, kuinka paljon kullekin velkojalle pitäisi maksaa. Etusijajärjestyssäännöissä hahmotellaan tiettyjen velkaluokkien maksujärjestys. Esimerkiksi tuomioistuimen määräämillä elatusmaksuilla ja veroilla on korkeampi maksuporras kuin luottokorttiveloilla. Kukin ensin mainituista velvoitteista maksettaisiin kokonaan takaisin ennen kuin jälkimmäisille maksettaisiin mitään.

Näin prosessi toimii.

Kun velallinen on jättänyt viralliset konkurssipaperit, tuomioistuin määrää, että kaikki perintätoimet on lopetettava (ns. automaattinen perintäkielto). Velkojien maksamiseen käytettävissä olevat varat, jos niitä on, jäävät konkurssipesän hoitajan – tuomioistuimen nimeämän virkamiehen, jonka tehtävänä on valvoa asiaa – hallintaan konkurssipesään.

Konkurssipesänhoitaja tarkastaa Your Statement of Financial Affairs for Individuals Filing for Bankruptcy -lomakkeen. Siinä hakijan on ilmoitettava tietyt ennen konkurssihakemuksen jättämistä suoritetut maksut, joita pidetään etuoikeutettuina velkomaksuina. Ilmoitettavia ovat muun muassa maksut, jotka on suoritettu:

  • velkojille kolme kuukautta ennen konkurssihakemuksen jättämistä ja
  • perheelle, ystäville ja liikekumppaneille (sisäpiiriläisille) vuotta ennen konkurssihakemuksen jättämistä.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.