Kr

Krypton (Kr) finns som en färglös, luktfri gas och är kemiskt inert. Den har atomnummer 36 i det periodiska systemet och tillhör grupp 18, de ädla gaserna. Det är en icke-metall med symbolen Kr.

Krypton är liksom de flesta ädelgaser luktfri, färglös och inert. Den upptäcktes 1898 av den skotska kemisten William Ramsey och hans assistent Morris Travers. Ramsey hade en erfarenhet av att upptäcka ädelgaser efter att ha upptäckt helium och argon. Han hade byggt upp en bild av att gaserna fanns i samma grupp. När de fick ett prov av luft som vätska började de avdunsta gaser. Efter att ha avlägsnat kväve och syre genom upphettning med koppar och magnesium applicerade de en högspänning på de överblivna gaserna och fick fram ett gult och grönt spektrum som aldrig tidigare hade setts. De gav den nya gasen namnet Krypton, från grekiskans ”kryptos” som betyder ”gömd”. Krypton som gas användes som vetenskaplig längd mellan 1960 och 1973 då måttet meter definierades som 1 650 763,73 våglängder av krypton-86:s orangeröda spektrallinje. Krypton används främst i fotoutrustning för belysning och i högeffektiva lasrar. Krypton ingår i grupp 18 som en icke metallisk gas som är lukt- och färglös. Den har en smältpunkt på -157°c och en kokpunkt på -153°c.

Ladda ner Krypton som en utskrivbar och fullt skalbar bild

Hämta den gratis nedladdningen här (JPEG, PDF, SVG)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.