Mitä helvettiä EMDR-terapia on? Voiko se todella auttaa minua?

EMDR-terapian tarjoaminen on intohimoni. EMDR:n asiakkaille tarjoamasta usein nopeasta helpotuksesta on tullut elämäntehtäväni. Minulta kysytään usein, miten päädyin EMDR:n pariin. Minulla on ollut osani elämässä hyvin vaikeita kokemuksia. Kasvoin puhevammaisena ja minua kiusattiin lapsena koulussa jatkuvasti. Lukiossa minua kiusattiin myös kroonisesti aknen takia, jota usein kutsuttiin pizzanaamaksi. Noin vuonna 2013 huomasin, että tämä kiusaaminen vaikutti itsetuntooni, uneeni, ruokahaluuni, hyvinvointiini ja haittasi ihmissuhteitani. Kävin lopulta EMDR-terapeutilla.

artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Lyhyesti sanottuna, kokemukseni EMDR:n saamisesta muutti elämäni täysin. Nuo aiemmat kokemukset eivät enää vaivaa minua lainkaan (kai siksi voin kirjoittaa niistä julkisesti). Itse asiassa tiedän, kuinka paljon viisaammaksi ja vahvemmaksi olen kasvanut näistä menneistä kamppailuista. Se oli intensiivisen katarttista, emotionaalisesti tyhjentävää, haastavaa, mutta samalla helpottavaa ja voimaannuttavaa. Terapian jälkeen tiesin, että minun oli opeteltava EMDR:ää itse, jotta voisin auttaa muita tehokkaasti ja tuloksellisesti.

Alhaalla oleva teksti edustaa seitsemän vuoden EMDR:n opiskelun, siitä kirjoittamisen ja harjoittelun huipentumaa. Olen nyt täysin sertifioitu EMDR:ssä ja koulutan EMDR-terapeutteja EMDR-konsulttina. Seuraavina vuosina päätarkoitukseni tulee olemaan EMDR-terapiasta kirjoittaminen, sen toteuttaminen ja opettaminen.

Mitä EMDR-terapia on?
EMDR ei ole perinteinen puheterapia kuten useimmat muut psykoterapiat; se on pikemminkin mindfulness-pohjaista terapiaa, mutta se ei ole koko tarina. EMDR on lyhenne sanoista Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Olet ehkä kuullut EMDR:stä muiden terapeuttien, ystävien tai lääkäreiden kautta tai jopa nähnyt sen esiintyvän elokuvissa tai televisio-ohjelmissa. Se on empiirisesti tuettu (hyvin tutkittu) ja jäsennelty psykoterapeuttinen hoitomalli, jossa työskennellään muistojen, kehon tuntemusten, ydinuskomusten ja tunteiden kanssa kivuliaiden menneisyyden kokemusten asumisessa olevien emotionaalisten, somaattisten ja kognitiivisten jäänteiden poistamiseksi.

Mikäli hammaslääkäri paikkaisi reiän tai kirurgi parantaisi loukkaantuneen ranteesi, EMDR on eräänlainen emotionaalisen kirurgian muoto, jonka avulla voidaan parantaa emotionaalisia haavoja ja auttaa sinua ”pääsemään menneisyyteesi”. Pysy alhaalla ”pro-vinkkejä asiakkaille” -osiossa, jos haluat EMDR-terapiaa itsellesi.

Lähde: / No Attribution Required

Miten EMDR toimii?

EMDR-terapia perustuu adaptiivisen tiedonkäsittelyn (adaptive information processing, AIP) malliin, joka viittaa vahvuuteen perustuvaan käsitykseen siitä, että mielellämme on luontainen kyky prosessoida meille tapahtuvaa terveellä ja adaptiivisella tavalla. Merkittävästi stressaavat kokemukset voivat kuitenkin hukuttaa aivojen luonnollisen prosessointi- ja paranemiskyvyn. Kun erityisen stressaavaan tapahtumaan liittyvää tietoa käsitellään tehottomasti, alkuperäiset käsitykset voivat tallentua olennaisilta osin sellaisina kuin ne alun perin koodattiin, yhdessä tapahtuman aikana koettujen vääristyneiden ajatusten, mielikuvien, tuntemusten tai käsitysten kanssa (Shapiro, 2007). Näin ollen EMDR:ssä mielenterveysongelmien aiheuttaja on aivoihin ja kehoon tallennetut käsittelemättömät, riittämättömästi sulatetut muistot. EMDR toimii stimuloimalla aivoja tavoilla, jotka saavat ne käsittelemään käsittelemättömiä tai parantumattomia muistoja, mikä johtaa luonnolliseen palautumiseen ja sopeutuvaan ratkaisuun, vähentyneeseen emotionaaliseen lataukseen (desensitisaatio eli EMDR:n ”D”) ja kytkeytymiseen positiivisiin muistiverkostoihin (reprocessing eli EMDR:n ”R”). EMDR auttaa ihmisiä käsittelemään ja työstämään näitä muistoja, tuntemuksia ja tunteita ja palaamaan normaaliin, mukautuvaan ja terveeseen prosessointiin. Kokemus, joka on saattanut laukaista negatiivisen reaktion, ei ehkä enää EMDR-hoidon jälkeen vaikuta heihin samalla tavalla kuin ennen. Vaikeista kokemuksista tulee todennäköisesti vähemmän järkyttäviä.

artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

EMDR:llä näyttää olevan samankaltaisia vaikutuksia kuin REM-unella (rapid eye movement), jossa mieli ja keho integroivat tietoa unen aikana. Aivan kuten REM-unen aikana, EMDR:n aikana aivosi menevät sinne, minne niiden on mentävä parantuakseen. EMDR käyttää kaksoisstimulaatiota auttaakseen asiakkaita käsittelemään vaikeita muistoja. Valopalkin avulla asiakkaat seuraavat silmillään sinisiä valoja vasemmalle ja oikealle. Asiakkaat pitävät käsisummereita, jotka lähettävät käsiin lempeää värähtelyvärähtelyä.

Mikä on EMDR-terapian ja sen luomisen tarina?
EMDR alkoi traumahoitona, jonka tarkoituksena oli vähentää Vietnamin sodasta palanneiden sotilaiden ja raiskattujen naisten oireita, kuten ylivilkkautta, tunkeilevia muistoja ja niihin liittyviä häiriöitä. Se saavutti 1980-luvun lopulla tehdyissä alkuperäisissä kliinisissä tutkimuksissaan oikea-aikaisia tuloksia, jotka kestivät kuuden kuukauden seurannan (Shapiro, 1989). Sitä kutsuttiin alun perin nimellä EMD (Eye Movement Desensitization), kunnes vuonna 1990 siihen lisättiin ”R”, joka tarkoittaa jälleenkäsittelyä, jotta EMD:stä tuli EMDR, kattava psykoterapeuttinen hoitomenetelmä, joka siitä on tullut.

PERUSTEET

  • Mitä terapia on?
  • Etsi terapeutti läheltäni

Francine Shapiro, EMDR:n luoja, muutti EMD:n alkuperäisestä käsitteellistämisestään traumaoireiden perustavanlaatuiseksi desensitisaatioksi integratiivisemmaksi tiedonkäsittelyparadigmaksi, joka tunnetaan nyt EMDR:nä. Lukemattomat kliinikot käyttävät EMDR:ää nyt säännöllisesti herättääkseen positiivisia vaikutuksia ja syvällisiä muutoksia ydinuskomuksissa ja niihin liittyvässä käyttäytymisessä pelkän oireiden lievittämisen sijaan.

artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Nyt, 32 vuotta kestäneen tutkimuksellisen edistyksen ja kliinisen kehittämisen jälkeen, EMDR-terapeutit hoitavat erilaisia mielenterveysongelmia ja epäsuotuisia elämänkokemuksia (Shapiro 2012). Shapiro (2017) väitti myös, että EMDR voi toimia asioissa, joita monet kliinikot ovat tulleet pitämään vaikeasti ratkaistavina, kuten persoonallisuushäiriöissä, käsittelemällä uudelleen muistoja, jotka ovat nykyisen toimintahäiriön taustalla.

Mitä voit odottaa EMDR-istunnon aikana?
EMDR-istunnot voivat olla pidempiä kuin tavalliset terapiaistunnot: 50-180 minuuttia. Tarkistan usein asiakkaitteni kanssa tietyn ongelman ja siihen liittyvät muistot, joihin se perustuu ja joihin keskittyä. Terapeutti pyytää sinua palauttamaan mieleesi häiritsevän kokemuksen yksityiskohtia, kuten näkymiä, ääniä, tuntemuksia, ajatuksia ja tunteita. Sitten sinua ohjataan useiden kaksoisstimulaatiokokonaisuuksien läpi silmien liikkeillä valopalkin kautta, vaihtuvalla äänistimulaatiolla tai värähtelevillä värähtelyillä käsissäsi käsisummerien kautta.

Terapia Essential Reads

Pyytäisin sinua keskittymään häiritsevän tapahtuman tiettyyn aspektiin ja antaisin vain mielesi leijua, kun se keskittyy siihen, miten etäisyys on varastoitunut kehoosi ja mieleesi. Kaksoisstimulaatiota jatkettaisiin, kunnes ajatukset ja uskomukset itsestäsi muuttuvat vähemmän häiritseviksi ja myönteisemmiksi, samaan tapaan kuin fyysinen haava paranee ajan myötä. Asiakas saattaa aloittaa sanomalla: ”Olin avuton”. Ja lopettaa: ”Olen vahva selviytyjä”. EMDR-istuntojen aikana asiakkaat saattavat kokea voimakkaita kuvia, tuntemuksia ja tunteita, jotka liittyvät heidän häiritseviin muistoihinsa, mutta useimmat asiakkaat raportoivat häiriön voimakkuuden vähenevän merkittävästi.

Artikkeli jatkuu mainoksen jälkeen

Kuinka monta EMDR-istuntoa tarvitaan tulosten saamiseksi?
Kuten useimpien muidenkin psykoterapia-lähestymistapojen kohdalla, EMDR:nkin pitäisi tuottaa tuloksia yhdessä tai useammassa istunnossa. Ongelman tyyppi, trauman vakavuus ja määrä sekä elämäntilanne ovat tekijöitä, jotka voivat vaikuttaa siihen, kuinka monta hoitojaksoa tarvitaan. Käytännössäni asiakkaat voivat valita, käyttävätkö he vain EMDR:ää ensisijaisena hoitomuotona vai integroivatko he EMDR:n tavallisiin puheterapiaistuntoihinsa.

Onko EMDR sinulle sopiva?
Minulla on tapana kertoa asiakkailleni, että kaikki tiet voivat johtaa Roomaan, mutta monet tekijät voivat vaikuttaa siihen, mikä tie on sinulle oikea. Vaikka EMDR on vaikuttanut myönteisesti moniin asiakkaisiini, se ei välttämättä sovi kaikille.

Usein EMDR-terapeuttisi saattaa suositella tapaamista yhdelle tai useammalle istunnolle ongelman lähteen ja luonteen ymmärtämiseksi ennen kuin päätät käyttää EMDR:ää hoitomuotona. Näiden istuntojen aikana hän antaa lisätietoja EMDR:stä, vastaa kysymyksiin ja selittää prosessia. Sen jälkeen sinä ja terapeuttisi päätätte yhdessä, onko EMDR oikea lähestymistapa niiden erityisten ongelmien käsittelyyn, jotka johtivat sinut hoitoon.

Joo, mutta toimiiko EMDR todella?
Yli 20 kontrolloidun tutkimuksen mukaan, joissa tutkitaan EMDR:n vaikutuksia, kyllä EMDR toimii. Tutkimukset osoittavat, että EMDR-hoito poistaa tai vähentää tehokkaasti monien mielenterveysongelmien oireita suurimmalla osalla sitä saaneista. Asiakkaat raportoivat parannusta niihin liittyvissä oireissa, kuten ahdistuneisuudessa.

Amerikkalainen psykiatrinen yhdistys (American Psychiatric Association, APA) ja kansainvälinen traumaattista stressiä tutkiva yhdistys (International Society for Traumatic Stress Studies, ISTSS) ovat määritelleet EMDR:n hoitomuodoksi, joka tehoaa myös traumaperäiseen stressiin ja muihin ongelmiin. Myös Yhdysvaltain veteraani- ja puolustusministeriö, Israelin kansallinen mielenterveysneuvosto, Ison-Britannian terveysministeriö ja monet muut hallinto- ja terveysvirastot ympäri maailmaa ovat todenneet EMDR:n tehokkaaksi. Myös muut tutkimukset ovat osoittaneet, että EMDR on nopea ja tehokas hoito. Lisätietoja näistä tutkimuksista saat EMDR International Associationin verkkosivuilta.

Tutkimusten lisäksi tässä Jameela Jamilin näkökulma Russell Brandin podcastista.

Millaisia ongelmia EMDR:llä voidaan hoitaa?
EMDR on vakiintunut hyvin tutkittuna ja tehokkaana hoitomenetelmänä traumaperäisen stressin lisäksi moniin mielenterveysongelmiin, kuten ahdistuneisuuteen, masentuneisuuteen, huonoon suoriutumiseen työtehtävistä, seksuaalisiin toimintahäiriöihin, alhaiseen itsetuntoon ja muihin. Terapeutit ovat myös raportoineet merkittävästä menestyksestä kipuhäiriöiden, paniikkikohtausten, seksuaalisen ja fyysisen hyväksikäytön, kehon dysmorfisten ongelmien, PTSD:n, traumojen, esiintymispelon, stressinhallinnan, syömishäiriöiden, fobioiden, häiritsevien muistojen, dissosiatiivisten häiriöiden, persoonallisuushäiriöiden, addiktioiden ja monimutkaisen surun hoidossa.

Pro-vinkkejä EMDR:n potentiaalisille asiakkaille:
Hoitomenetelmässä on kyse samasta asiasta kuin katkenneen luun kipsin laittamisessa: prosessin tietyt vaiheet tuntuvat hyvin epämiellyttäviltä, ikäviltä ja suoranaisesti kivuliailta. Tiedän, että vaatii rohkeutta luottaa prosessiin. Varaudu tuntemaan olosi emotionaalisesti tyhjäksi istuntojen jälkeen. Älä aikatauluta tärkeitä tehtäviä, kuten työhaastatteluja, istuntojen jälkeen. Valmistele terapian jälkeinen soittolista ja anna itsellesi aikaa latautua ja ryhmittyä uudelleen. Mikä auttaa sinua rentoutumaan? Netflix? Liikunta? Perheaika? Yritä ajoittaa ne mahdollisuuksien mukaan istuntojen jälkeen.

Kun sinulla on terapeutti mielessäsi, harkitse myös ilmaisen 10-15 minuutin puhelinkonsultaation pyytämistä varmistaaksesi, että se tuntuu sopivan sinulle. EMDR toimii parhaiten, kun tunnet olosi turvalliseksi, EMDR-terapeuttisi kuuntelee ja tukee sinua. Tässä 10 minuutin tiivistelmä lisätietoja ja tässä ilmainen näyte täydestä EMDR-istunnosta tohtori Jaime Marichin kanssa. Suosittelen myös EMDRIA-sertifioidun terapeutin tapaamista.

Miksi on tärkeää mennä sertifioidun EMDR-terapeutin luokse?
Sertifioitu terapeutti on täyttänyt EMDR-koulutuksen ja -kokemuksen korkeat laatuvaatimukset. Sertifiointiprosessi edellyttää useita tunteja EMDR:n valvontaa, koulutusta ja toteuttamista. On tärkeää, että sinulla on terapeutti, jolla on vahva tietämys ja koulutus, varsinkin kun otetaan huomioon, kuinka tärkeää sinulle on parantaa joitakin elämäsi vaikeimmista kokemuksista.

Tämän viestin ei ole tarkoitus korvata hoitoa pätevän ammattilaisen kanssa. Jos etsit EMDR-terapeuttia, suosittelen tarkistamaan EMDR International Associationin (EMDRIA) verkkosivuston varmistaaksesi, että terapeutti on sertifioitu (mieluiten) tai vähintäänkin koulutettu hyväksytyn EMDR-koulutuksen tarjoajan toimesta.

Löytääksesi terapeutin läheltäsi voit myös käydä Psychology Today Therapy Directory -sivustolla.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista.