Herodias

Herodias, (zemřela ad 39), manželka Heroda Antipy, který byl tetrarchou (vládcem jmenovaným Římem) Galileje v severní Palestině od roku 4 př. n. l. do roku 39 ad. Spiklenecky zorganizovala popravu Jana Křtitele. Její sňatek s Herodem Antipou (sám rozvedený) po rozvodu s jeho nevlastním bratrem byl Janem odsouzen jako přestoupení Mojžíšova zákona.

Herodias podle Marka (6,19-20) chtěla nechat Jana zabít, ale nemohla, protože se Herodes tohoto muže bál. Herodova oslava narozenin nabídla příležitost pomstít se za Janovo pokárání. Salome (Herodiadina dcera z prvního manželství) předvedla tanec, který Heroda tak potěšil, že jí nabídl splnění jakéhokoli přání. Na popud své matky požádala Salome o Janovu hlavu na podnose, což bylo přání, které se zdráhající Herodes musel splnit.

Herodias také naléhala na svého manžela, aby se pokusil zdiskreditovat jejího bratra Heroda Agrippu I., který nedávno získal tetrarchii Batanaea a Trachonitis na východ od Galilejského jezera. Jejich snahy si však znepřátelily císaře Caligulu a v roce 39 ad. byli vyhnáni.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.