13. listopad Znamení zvěrokruhu

13. listopad Znamení zvěrokruhu – Kreativní a originální, jste praktický a schopný Štír s bystrou myslí a bystrou intuicí. Jste inspirativní a vnímaví, zvědaví a pozorní, rádi zjišťujete, co motivuje ostatní, a rychle odhadujete lidi a situace. Často jste nezávislí, máte houževnatého ducha, disponujete hloubkou myšlenek a můžete rozvíjet své intuitivní a analytické schopnosti.

Pod vlivem vládce vašeho dekanátu, Raka, se vám dostává představivosti a psychických schopností. Jste-li inspirováni, jste obvykle přizpůsobiví a dokážete si poradit v každé situaci. Ačkoli jste bystří a uvědomělí, občas ve vás skepse nebo nerozhodnost může vyvolávat obavy a nedůvěru; možná se budete muset naučit důvěřovat svým prvním instinktům. Protože se rádi duševně zaměstnáváte a jste dobře informováni, může vám vzdělání nebo sebevzdělávání pomoci rozvíjet vaši jemnou mysl i sebedůvěru.

Střídání konvenčního a avantgardního naznačuje, že potřebujete vyjádřit svou individualitu a kreativitu tím, že si najdete duševně podnětné činnosti. Nuda a nečinnost mohou způsobit nervozitu a vyvolat váš sklon k hádavosti nebo provokativnosti. Jste ctižádostiví, ochotní tvrdě pracovat a vynaložit skutečné úsilí, abyste dosáhli svých cílů; pozitivní perspektiva namísto chladného cynismu vám značně usnadňuje cestu k úspěchu.

Ve věku od devíti do osmatřiceti let se vaše progresivní Slunce nachází ve Střelci, což zdůrazňuje otázky idealismu, expanze a příležitostí. V tomto období se můžete cítit optimističtí a schopní riskovat. Touha po expanzi může pramenit z vaší práce, vzdělávání nebo cestování, případně si můžete přát prozkoumat svůj vnitřní svět prostřednictvím osobního hledání pravdy. Ve věku třiceti devíti let, kdy se vaše progresivní Slunce přesune do znamení Kozoroha, dosáhnete bodu zlomu, kdy začnete k životu přistupovat disciplinovaněji, rozhodněji a realističtěji. Od šedesáti devíti let, kdy vaše progresivní Slunce vstupuje do znamení Vodnáře, začínáte klást větší důraz na přátelství a humanitární ideály.

Slunce: ŠKORPION
Dekanát: RAK/MĚSÍC
Stupeň: 20°30′-21°30′ ŠKORPION
Modus: STÁLÝ
PŘÍSTROJ: STÁLÝ
PŘÍSTROJ:

Jméno hvězdy: Unukalhai

Poloha: 21°3′-21°54′ Štíra mezi roky 1930 a 2000

Magnituda: 2,5

Síla: ******

Orb: 1°40′

Souhvězdí: Hvězdokupa: Alpha Serpentis

Použitelné dny: 13., 14., 15., 16. listopadu

Vlastnosti hvězd: Saturn/Mars

Popis: Světle oranžovožlutá hvězda nacházející se na krku Hada

Vaše tajné já

Jste ambiciózní a odhodlaní, toužíte po moci a hmotném úspěchu. Díky dobrému finančnímu know-how a silnému instinktu pro přežití dokážete hromadit bohatství a využívat své okolí ve svůj prospěch. Ke svým cílům máte přímý a přímočarý přístup, díky němuž neztrácíte čas. Ačkoli máte přirozený talent pro vydělávání peněz, možná budete muset také rozvíjet svou sebekontrolu a překonat sklon k manipulaci, bezohlednému jednání nebo přílišnému materialismu. Vaše silná motivace a schopnost tvrdě pracovat zajišťují, že jste úspěšní a máte potenciál dosáhnout pozoruhodných úspěchů.

Přestože máte bystré a rychlé duševní reakce, dokážete být také velmi okouzlující. Jste samostatně myslící člověk, který je obzvláště vynalézavý, když je postaven před výzvu, ale musíte se vyvarovat toho, abyste se rozhodli pro snadnou variantu a nevyužili svůj skutečný potenciál. Mladistvé a hravé vlastnosti vám pravděpodobně zůstanou po celý život, ale ve své snaze o úspěch a mistrovství budete muset být zodpovědní a neustále se duševně vybízet. Pokud se cítíte skeptičtí nebo cyničtí, možná budete potřebovat víru, abyste byli odvážnější a spontánnější, protože obvykle pracujete lépe, když si užíváte přátelské soutěže.

VLIV PRIMÁRNÍ HVĚZDY

Unukalhai vám propůjčuje smělost a odvahu, rozhodnost a vytrvalost, což vám může pomoci překonat obtíže. Tato hvězda také varuje před nevhodnou společností a naznačuje, že naučit se jednat správně může být sice těžké, ale také velmi prospěšné.

Unukalhai, spojená se stupněm vašeho Slunce, vám propůjčuje úspěch v psaní, politice a záležitostech týkajících se veřejnosti. Tato hvězda vám propůjčuje dobrý smysl pro strukturu a rozhodnost, i když můžete být tvrdohlaví. Vliv Unukalhai také naznačuje, že rodinné záležitosti je třeba řešit poctivě a spravedlivě, a varuje před zapojením do sporů a právních bitev.

– Pozitivní: rozhodnost, vytrvalost, síla odporu, překonávání výzev

– Negativní: vzpurnost a hádavost, porušování zákonů, antiestablishment

Práce & Povolání

S vaším přirozeným talentem chápat hodnotu věcí máte velmi produktivní pracovní vliv. To vám může pomoci v jakékoli kariéře, kterou si zvolíte, zejména v podnikání. Pokud nějakému projektu věříte nebo vás inspiruje, budete na zhmotnění svých cílů pracovat opravdu tvrdě. Tyto narozeniny často obdařují talentem pro psaní nebo produkují nadané učitele. Máte dynamickou duševní energii, která se výborně hodí pro debatování nebo právo; nebo se díky své analytické mysli můžete zajímat také o psychologii či výzkum. Pravděpodobnost, že máte technické dovednosti, vás může přitahovat k inženýrství nebo práci s počítači. Lékařské a léčitelské profese jsou také oblastmi, kde se můžete rádi podělit o své znalosti s ostatními.

Mezi slavné osobnosti, které mají stejné datum narození jako vy, patří spisovatel Robert Louis Stevenson, astrolog/statistik Michel Gauqueli, herečky Linda Christian a Whoopi Goldberg a soudce Nejvyššího soudu USA Louis Brandeis.

Numerologie

Emocionální citlivost, nadšení a inspirace jsou často ztotožňovány s narozeninovým číslem 13.

Numerologie

S číslem 13 jsou často ztotožňovány emocionální citlivost, nadšení a inspirace. Numericky jste spojováni s ctižádostí a tvrdou prací a díky tvůrčímu sebevyjádření můžete dosáhnout mnoha úspěchů. Pokud chcete své tvůrčí nadání proměnit v hmatatelné produkty, možná budete muset pěstovat pragmatický pohled na věc. Váš originální a inovativní přístup inspiruje k novým a vzrušujícím nápadům, jejichž výsledkem je často dílo, které na ostatní zapůsobí. Jako jedinci s číslem 13 jste upřímní, romantičtí, okouzlující a milující zábavu a s odhodláním můžete dosáhnout prosperity. Dílčí vliv čísla 11 v měsíci naznačuje, že jste bystří a vysoce intuitivní. Přestože máte mnoho inspirativních myšlenek, pochybnosti o sobě samých mohou podkopat vaši sebedůvěru a odhodlání. Jste idealističtí a přemýšliví a potřebujete vizi, která vás nasměruje správným směrem. Skepse nebo pochybnosti často vyvolávají nedůvěru a citovou nejistotu. Tím, že projevíte humanitární stránku své povahy, můžete dostát svým vysokým ideálům.

– Pozitivní: ctižádostivý, tvořivý, milující svobodu, sebevyjádření, iniciativa

– Negativní: impulzivní, nerozhodný, panovačný, neemotivní, vzpurný

VÁŠ SPECIÁLNÍ NĚKDO

Pro jistotu, duševní povzbuzení a lásku byste se mohli začít poohlížet po osobách narozených mezi následujícími daty.

Láska & přátelství: 21., 22., 28., 31. ledna, 19., 20., 26., 29. února, 17., 24., 27. března, 15., 22., 25. dubna, 13., 20., 23. května, 11., 18., 21. června, 9., 10., 16., 19. července, 19. srpna. 7, 14, 17, 31, září 5, 12, 15, 29, říjen 3, 10, 13, 27, 29, 31, listopad 1, 8, 11, 25, 27, 29, prosinec 6, 9, 23, 25, 27

Výhodné: 9., 12., 18., 24., 29. ledna, 7., 10., 16., 22., 27. února, 5., 8., 14., 20., 25. března, 3., 6., 12., 18., 23. dubna, 1., 10., 16., 21., 31. května, 2., 8., 14., 19., 29. června, 6., 12., 17., 27. července, 27. srpna. 4, 10, 15, 25, září 2, 8, 13, 23, říjen 6, 11, 21, listopad 4, 9, 19, prosinec 2, 7, 17

Smrtelné atrakce: 11. 5., 12. 5., 13. 5., 14. 5.

Náročné: Leden 7, 8, 19, 28, únor 5, 6, 17, 26, březen 4, 3, 15, 24, duben 1, 2, 13, 22, květen 11, 20, červen 9, 18, červenec 7, 16, srpen 5, 14, září 3, 12, říjen 1, 10, listopad 8, prosinec 6

Duchovní spřízněnci: 3. ledna, 19. února, 1. února, 17. března, 13. dubna, 11. května, 9. června, 7. července, 5. srpna, 3. září, 1. října

Láska & Vztahy

Přestože jste oddaní a láskyplní k těm, které milujete, tajnůstkářství znamená, že neradi dáváte najevo své skutečné city a někdy se můžete cítit osamělí. Při zamilovanosti potřebujete čas, abyste si vytvořili důvěru k partnerovi. Obvykle vás přitahují odhodlaní a pracovití nebo ambiciózní jedinci. Sklon k obavám nebo podezřívavosti naznačuje, že byste se měli vyvarovat zášti nebo pomstychtivosti. Najdete-li inspirativní osobu, které můžete důvěřovat, můžete se stát věrným a oddaným partnerem.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.