Vad är nytt inom solenergitekniken för 2020?

3 stora förbättringar av solenergitekniken:

1. Bättre solceller – Den viktigaste komponenten i alla solpaneler är solcellen. Solcellerna finns i panelerna och omvandlar solens strålar till elektricitet. Tyvärr har dagens solceller en verkningsgrad på omkring 15 %, vilket innebär att 85 % av solen som träffar panelerna inte omvandlas till energi. För att öka cellernas prestanda 2020 experimenterar forskarna med ny teknik, bland annat ljuskänsliga nanopartiklar och galliumarsenid.

2. Bättre och billigare solpaneler – I takt med att solcellerna förbättras letar tillverkarna efter sätt att förlänga solpanelernas livslängd, samtidigt som de totala panelkostnaderna sjunker. I stället för att använda traditionella kiselhalvledare försöker tillverkarna införliva magnesiumklorid, ett mer instabilt sammansatt grundämne, i solcellerna. Eftersom magnesiumklorid är en riklig resurs som utvinns ur havet är den billig och giftfri.

3. Bättre energilagring – Med solpaneler som blir kraftfullare och effektivare än någonsin letar forskare efter ett bättre sätt att lagra outnyttjad elektricitet. Det finns visserligen batterier på marknaden, men de är dyra, ineffektiva och har kort hållbarhet. Under 2020 pågår flera projekt för att upptäcka bättre sätt att lagra extra energi, till exempel lagringsteknik med smält salt och solpaneler med inbyggda batterier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.