Hur snabbt sprids vägglöss från rum till rum?

Sänglöss är en riktig olägenhet när de invaderar ditt hem och kan bli en mardröm när det gäller bekämpning av vägglöss. Sängbaggar ger dig ingen uppmuntran eftersom du med ett fullständigt angrepp kommer att kämpa för att sova i lugn och ro. Sängbaggar livnär sig på människoblod genom att suga genom huden när du sover. Detta kan irritera dig så mycket att du till och med kan tänka dig att lämna ditt hem. Sängbaggar sprids i snabb takt och förökar sig till och med i mycket hög takt.

För att få lugn och ro när du sover måste du använda något sätt att bli av med dessa sängbaggar innan problemet blir en katastrof. Innan du genomför några åtgärder för skadedjursbekämpning måste du förstå varje detalj om dessa skadedjur, men vi måste ta reda på hur snabbt sprider sig sängbaggar i ett hus, från ett rum till ett annat rum, från lägenhet till lägenhet och från person till person

Kontrollera SayByeBugs Bed Bug Spray. Många rapporterar att den är mycket effektiv.

De sprids genom förökning

Sängbaggarna går igenom en livscykel i tre stadier som är ägg, nymf och vuxen. Sängbaggarna mognar snabbt och honorna ansvarar för att lägga ägg i en takt av fyra till sju ägg per dag och vanligtvis efter ett blodmål. Äggen läggs på mörka ställen i kanterna på madrasser, madrasser boxsprings, sprickor, sängsprickor och en pinne på alla hårda ytor, särskilt trä. Detta gör att sängbaggarna sprids snabbt om dessa möbler flyttas till en annan plats.

Sängbaggens livscykel

Sängbaggehonorna kan lägga totalt 200 ägg i dessa isolerade områden och skydd särskilt på mörka ställen. Äggen kläcks inom ett par veckor och de nybildade nymferna av sängbaggar börjar äta på platsen. Om platsen ger en varm rumstemperatur mognar baby-sängbaggarna (nymferna) inom 14 dagar om de får tillräckligt med mat och upp till 30 dagar om de inte får den önskade miljön.

Nymfen fäller sedan huden upp till fem gånger innan den mognar till en vuxen. De vuxna börjar para sig omedelbart där honorna kan börja lägga ägg inom 4 till 9 veckor om förhållandena och miljön gynnar deras tillväxt. Bettbaggar har en livslängd på 6 till 12 månader och kan i genomsnitt äta var tionde dag.

Bäddbaggar kan överleva utan måltid under lång tid, och deras reproduktionshastighet är mycket hög vilket gör att de sprider sig snabbt i ett hus eftersom de fortsätter att leta efter migration om de trängs på en plats.

Kolla in mitt andra inlägg – Hur stora är sängbaggar? – se bilder för att jämföra deras storlek

De sprids genom förflyttning av angripna möbler

Sängbaggar lever i sängar, madrasser, möbler, kläder eller spridning. Om en av dessa angripna möbler flyttas kommer den att bära med sig sängbaggarna från ett rum till ett annat rum, och de kommer att fortsätta att föröka sig på den plats där möbeln flyttades om förhållandena är gynnsamma. Var extra försiktig när du tar in nya möbler eller madrasser i huset. Kolla in mitt andra inlägg – Kan sängbaggar göra dig sjuk?

De sprids genom att krypa

Dessa skadedjur är väldigt bra på att krypa. Sängbaggar kan krypa mycket snabbt när det är mörkt. Om du råkar känna några bett av sängbaggar och bestämmer dig för att sätta på natten kan du inte ens hitta en eftersom de rör sig mycket snabbt med cirka 3 till 4 meter per minut till sina gömställen. Om ditt grannskap är en lägenhet kan sängbaggarna sprida sig till varje hem på genom sprickorna. Om du bestämmer dig för att bespruta det angripna hemmet är det fortfarande möjligt att sängbaggarna kan flytta sig till nästa rum eller hem eftersom de är motståndskraftiga mot många bekämpningsmedel. Denna förflyttning sker snabbt till grannskapet där du kan börja höra klagomål om angrepp av vägglöss och problem med skadedjursbekämpning.

Människors förflyttning och angrepp av vägglöss

När människor tar på sig angripna kläder förflyttar de vägglössen till andra områden där de landar. Du kan samla in sängbaggar från infekterade vänners hem och ta med dig baggarna till deras hem. Sängbaggar kan också spridas genom att man reser med infekterade resväskor, kläder och förpackningslådor när man flyttar från bostad till bostad. Från hotellrum till hem eller från skolor där fall av sängbugsangrepp är vanligt förekommande. För att upptäcka några pålitliga metoder för att bli av med dem, läs mer här för sätt att döda sängbaggar

Skydd och motståndskraft hos sängbaggar

Bäddbaggar är så motståndskraftiga och anpassningsbara att de kan överleva i flera dagar utan att äta, upp till sjuttio dagar. De kan leva i flera månader om de är väl utfodrade. Sängbaggar är mycket känsliga och söker sina byten genom att följa värmen från människokroppen och känner även av koldioxiden från munnen eftersom de har ett bra sinne för det.

När de äter brukar sängbaggar genomborra människokroppen och spottar ut en del saliv som har någon kemikalie som reagerar och på så sätt gör dig okänslig. Kemikalien består av antikoagulantia och bedövningsmedel som gör att offret inte känner någonting förrän sängbaggarna är färdiga. Detta bidrar till deras förmåga att sprida sig snabbt eftersom de kan överleva länge tills de får en ny måltid.

De sprider sig genom överlevnad och anpassning

De mörka ställen där sängbaggarna gömmer sig under dagen gör dem oåtkomliga. De kan gömma sig i de mest skyddade områdena i täckta rumsmöbler där bekämpningsmedlet inte når fram. När effekten av bekämpningsmedlet minskar kommer sängbaggarna ut och förökar sig igen. Sängbaggar är smarta varelser som har ett gott sinne och kan känna faran när de upptäcker en förväntad rörelse av en människa och springer iväg. Det är mycket sällsynt att se en sådan, och därför tar det mycket lång tid att inse att ditt hyreshus är angripet, särskilt om du inte är bekant med skadedjuret. Läs om hur man blir av med sängbaggar.

Bäddbaggar kan spridas mycket snabbt på grund av den höga reproduktionstakten. Sängbaggar kan angripa ett helt kvarter och det värsta är att de kan bli resistenta mot de vanliga bekämpningsmedlen. Därför är det bästa du kan göra om du upptäcker ett problem med sängbaggar att ringa ett skadedjursbekämpningsföretag som kan göra sig av med dem och få dem att försvinna för gott.

Slutsats

Som du har observerat är hastigheten med vilken sängbaggar kan förflytta sig från ett visst rum till ett annat rum, mycket hög, förmågan att gömma sig i något enkelt föremål som erbjuder något mörkt skydd uppmuntrar spridningen. Ett enda angrepp kan göra ditt hem till en avelsplats om du inte inser det tillräckligt tidigt. Det är därför nödvändigt att vidta lämpliga försiktighetsåtgärder när du misstänker att det finns sängbaggar. Bettet av en sängbagge resulterar i klåda, men du känner det först när sängbaggen redan har angripit och gett sig av.

Det lämnar några sträckmärken på din kropp som inte är trevliga. För att sprida sig och fylla hela hemmet kan det bara ta några få veckor, och du kommer inte att ha lugn och ro längre. Det är bättre om du håller ditt hem rent och håller din personal organiserad och ser till att det inte finns något skräp kvar i rummen som kan utgöra grogrund för angrepp av vägglöss. Om allt annat misslyckas är det bäst att ringa en nationell kontroll- och borttagningstjänst för sängbugsangrepp. Upptäck den bästa sängbugsbehandlingen här.

FAQs

Rör sig sängbugs från rum till rum

Ja, sängbugs kan resa och följa med dig till andra rum och områden i ett hus eller en byggnad eftersom de bärs med på kläder, i väskor och väskor etc. Även om möblerna är angripna och sedan flyttas någon annanstans kommer sängbaggarna att resa med möblerna.

Hur man förhindrar att sängbaggar som reser sprider sig till andra rum

.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.