5 tips för att tjäna pengar i Penny Stocks

  • 10/7/2020 5:55pm EDT
  • Av Will Ashworth, InvestorPlace Contributor

Först, låt oss få något rakt. Definitionen av penny stocks är helt och hållet subjektiv. Vad jag tycker utgör en riskabel penny stock kan du kanske tycka är ett robust, blomstrande företag.

För att svara på frågan om man kan tjäna pengar på penny stocks kommer jag därför att förklara vad jag anser vara den bästa definitionen av en penny stock. Därifrån kommer jag att ta upp de fem regler som investerare bör följa för att lyckas med att handla med penny stocks.

Definitionen: Merriam-Webster definierar penny stock som ”en vanligen onoterad högst spekulativ aktie som vanligtvis säljs för en dollar eller mindre”. Därav benämningen penny-stock. Andra är mer liberala i sin tolkning av vad som utgör en penny stock.

The Successful Investor, en utgivare av nyhetsbrev om investeringar som jag arbetar en del för här i Kanada, menar att takpriset kan vara så högt som 5 dollar.

Här är vad SEC har att säga om penny stocks:

”Termen ’penny stock’ hänvisar generellt till ett värdepapper som emitteras av ett mycket litet företag och som handlas till ett pris av mindre än 5 dollar per aktie”, står det på SEC:s hemsida. ”Penny stocks noteras i allmänhet över disk, t.ex. på OTC Bulletin Board; penny stocks kan dock även handlas på värdepappersbörser, inklusive utländska värdepappersbörser.”

Så, jag har välrenommerade källor från både USA och Kanada som exakt definierar vad penny stocks är, inklusive det pris till vilket de handlas.

På 5 dollar eller mindre tror jag att man kan tjäna pengar på aktier, men det hjälper om man följer dessa fem enkla regler.

För varje framgångshistoria som Monster Beverage (NASDAQ:MNST), som handlades under 5 dollar så sent som 2006, finns det hundratals misslyckade penny stocks som ligger utspridda längs med investeringsmotorvägen.

Behandla penny stocks på samma sätt som du skulle göra med alla andra börsnoterade investeringar och dina chanser till framgång ökar exponentiellt.

Tip #1: Köp företag med starka balansräkningar

Källa:

Likt alla aktieinvesteringar är det viktigt att du fastställer företagets finansiella styrka.

När jag letar efter aktier att investera i oavsett om aktiekursen är 5 dollar eller 500 dollar fokuserar jag på företag med starka balansräkningar. Även om inga skulder är önskvärt när räntorna stiger är det inte särskilt praktiskt. Detta gäller särskilt när det gäller penny stocks, av vilka många fortfarande befinner sig i ett tidigt skede av utvecklingen.

Här finns två regler:

1. Investera endast i företag vars långfristiga skulder (LTD) är 50 % av aktieägarnas eget kapital eller mindre. Om ett företag har en miljon dollar i skuld bör dess eget kapital vara minst två miljoner dollar.

2. Försök att hålla dina penny-stock-satsningar till de företag vars LTD är mindre än dess börsvärde; ju lägre, desto bättre.

Tip #2: Köp lönsamma företag

Källa: ©iStock.com/graphicnoi

Som med alla aktieinvesteringar är det viktigt att du begränsar dina investeringar till lönsamma företag.

Det finns två skolor att tänka på detta.

Å ena sidan ger investeringar i börsnoterade företag, oavsett om de är penny stocks eller inte, dig större likviditet än privata investeringar. Därför rättfärdigar möjligheten att ta sig ur snabbare den högre risk som många på denna arena är villiga att acceptera för att generera överdimensionerade framtida vinster.

Å andra sidan har privata investeringar längre innehavsperioder inbyggda – ofta 3-5 år eller mer – vilket innebär att investerare inte alls är lika oroliga för lönsamhet som för tillväxt.

Det handlar egentligen om din förmåga att hantera osäkerhet.

För mig letar jag alltid efter företag som tjänar pengar här och nu. Allt annat kallas för spekulation, och även om det inte är något fel med detta tillvägagångssätt är det inte något som nyblivna investerare bör överväga.

Tip #3: Förstå verksamheten

Källa:

Likt alla aktieinvesteringar är det viktigt att du förstår de företag du investerar i.

Det finns ett talesätt som säger att om du inte kan förklara vad ett företags verksamhet gör i en mening eller två bör du förmodligen inte investera.

Tänk dig att du förklarar investeringen för ditt barn som går i grundskolan. Det är lätt att beskriva vad Coca-Cola (NYSE:KO) gör: det tillverkar läsk. Det är inte alls lika enkelt att beskriva vilken verksamhet Bio-Techne (NASDAQ:TECH) bedriver.

Det är det i alla fall inte för mig.

Håll dig till det du vet och förstår. Det gäller särskilt för penny stocks med mindre marknadskapital.

Tip #4: Diversifiera

Som alla aktieinvesteringar är det viktigt att du diversifierar dina penny stocks.

Hur många penny stocks bör du äga? Det är miljonfrågan, oavsett hur stor eller liten investeringen är.

En del professionella investerare anser att du måste ha en koncentrerad portfölj med dina bästa idéer – säg 10 till 20 – medan andra anser att du bör sprida dina satsningar mycket bredare över 100 aktier eller mer.

Det är säkert ett subjektivt svar.

Vad jag vet är att du vill vara med i minst tre eller fyra sektorer av ekonomin som i allmänhet är friska och växer.

Med tanke på att förhållandet mellan risk och belöning för penny stocks kan vara betydligt högre än för storbolagsaktier som Coca-Cola är det mycket viktigare att diversifiera sina investeringar.

Tip #5: Riskera vad du har råd att förlora

Källa:

Som alla aktieinvesteringar är det viktigt att du förstår att det inte finns några garantier och att du riskerar de pengar du har råd att förlora.

Om ditt barn ska åka till universitetet om ett par år och de medel du har avsatt för att investera kommer att betala hans eller hennes terminsavgift, kanske du vill ha dina medel parkerade i något mer stabilt.

I skrivande stund hade Will Ashworth inte någon position i något av de ovannämnda värdepapperen.

SubscribeUnsubscribe

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.