A jezsuitákról

A jezsuiták, vagy hivatalos nevükön Jézus Társasága, Loyolai Ignác által az 1530-as években a párizsi egyetemen összegyűjtött hat diáktársból nőtt ki.

Amikor eredeti tervük, misszionáriusként Palesztinába menni, a háború miatt meghiúsult, III Pál pápa szolgálatába álltak. Fokozatosan belátták, hogy szükség van szabályokra és struktúrákra, ha munkájukat és egyesülésüket Isten szolgálatában folytatni és növelni akarják. Egyházi rendet alapítottak, Loyolát választották generálisuknak, és 1540-ben megkapták a pápai jóváhagyást.

A középkori rendek, mint a bencések, domonkosok és ferencesek a mások iránti szolgálatot igyekeztek összekapcsolni az imádsággal; a jezsuiták erősen a mások segítése felé billentették a mérleget, és éppen az aktív szolgálatban igyekeztek megtalálni Istent. A katolikus egyház a jezsuiták alapításakor a protestáns reformáció válságával nézett szembe. Azzal, hogy a protestánsok el akartak szakadni Rómától, ösztönözték a katolicizmuson belüli reformtörekvéseket. A Trienti Zsinat tisztázta a katolikus tanítást, a pápák a politikai hatalmi játszmákról és a művészeti mecenatúráról nagyrészt a vallási megújulás felé fordultak, új vallási rendek jöttek létre – a jezsuiták mellett kapucinusok, ursulinusok és oratoriánusok.

A jezsuiták kezdeti növekedése Észak-Európában lassú volt, de gyors volt Spanyolországban, és a leggyorsabb Portugáliában és Szicíliában, ahol nem Luther Márton, hanem az iszlám jelentette a fenyegetést. 1565-ben már 3500 jezsuita volt, 1626-ra a jezsuiták valószínűleg elérték befolyásuk tetőpontját, és 15 544 tagot számláltak. A következő évszázadban növekedésük lassabb volt, főként azért, mert nem volt pénzük jelöltek képzésére.

Az első jezsuiták prédikátorként, kolostorreformátorként és misszionáriusként tették tiszteletüket, de 1548-ban a jezsuiták a szicíliai Messinában megnyitották első, laikus hallgatóknak szánt kollégiumukat. Azonnali sikert aratott, és a katolikus Európa legtöbb városából további jezsuita kollégiumokért folyamodtak Rómába.

Az oktatás hamarosan a jezsuiták fő szolgálatává vált. 1579-re a jezsuiták 144 kollégiumot működtettek (a legtöbbbe tizenkét és húsz év közötti diákokat vettek fel) Európában, Ázsiában és Latin-Amerikában. 1749-re a jezsuiták 669 főiskolát és 235 szemináriumot működtettek világszerte. A jezsuiták oktatási rendszerét, amely a reneszánsz humanisták által kidolgozott tantervre épült, az 1599-es Ratio Studiorumban kodifikálták. Ez a megközelítés irányította a jezsuita oktatást egészen a tizenkilencedik század végéig, amikor az amerikai jezsuita egyetemek elkezdtek alkalmazkodni az Egyesült Államokban uralkodó körülményekhez.

A Marquette Egyetem úttörő volt a nők képzésében, először az ápolás és a nevelés, majd más tudományágak területén.

Az oktatással együtt járt a könyvírás is – tankönyvek, katekizmusok, teológiai és filozófiai tudományos művek, válaszok a protestáns polémiákra, szentírástanulmányok, a jezsuita főiskolákon való előadásra írt színdarabok, a jezsuita misszionáriusok által felkeresett népek és világrészek leírásai. A jezsuiták ismertették meg Kínát a nyugati tudományokkal és filozófiával.

A missziós munka mindig is a legértékesebb jezsuita szolgálatok közé tartozott, Xavéri Ferenctől kezdve egészen napjainkig. Loyola életében missziókat nyitottak Afrikában, Indiában, Malajziában, Indonéziában és Japánban. Később Észak- és Dél-Amerikában is dolgoztak jezsuita misszionáriusok.

A jezsuitáknak gyakran a föld alatt kellett dolgozniuk olyan országokban, amelyek uralkodói üldözték a katolikusokat, és sokan szenvedtek mártírhalált – mint Edmund Campion, Paul Miki és Miguel Pro.

A jezsuiták hosszú történelmük során sok ellenséget szereztek sokféle okból. A XVIII. század közepén gyűlölték őket a filozófusok, sokan közülük deisták, vallásos hitük miatt. A felvilágosult despoták bizalmatlanok voltak a jezsuitákkal szemben, mert ellenezték a vallás növekvő állami ellenőrzését, és támogatták a pápát. Portugália, Franciaország, Spanyolország és Nápoly királyai, akiket a filozófusok tanítványainak számító tanácsadók ösztönöztek, először elűzték a jezsuitákat saját országaikból, majd 1773-ban arra kényszerítették a pápát, hogy világszerte elnyomja a rendet. Az elnyomásról szóló levélben szereplő formaságnak és Nagy Katalin jóindulatának köszönhetően a jezsuiták Oroszországban életben maradtak.

Az elnyomás miatt a jezsuiták csak kis szerepet játszottak az amerikai katolikus egyház első évtizedeiben, de egy volt jezsuita, John Carroll volt az első amerikai püspök. Más volt jezsuiták, nevezetesen Pierre de la Clorivière, döntő szerepet játszottak a tanító apácák kongregációinak létrehozásában, akik az 1850-1960 közötti időszakban az amerikai katolikus oktatás gerincét alkották.

A francia forradalom és Napóleon kora után a felvilágosodás eszméire való reakció és a vallási megújulás következett be. VII. Pius pápa 1814-ben világszerte visszaállította a jezsuitákat. 1830-ban 2137 jezsuita volt, 1900-ban már 15 073. A csúcspontot az 1960-as évek közepén érte el 36 000 jezsuitával. A jezsuiták továbbra is az egyház legnagyobb férfi vallási rendje.

A jezsuiták továbbra is egyedülálló iskolahálózatot működtetnek világszerte, leginkább az Egyesült Államokban, ahol huszonnyolc jezsuita egyetem működik, szinte mind nagyvárosokban, és negyvenhat jezsuita középiskola. Vannak jezsuita egyetemek olyan városokban is, mint Róma, Madrid, Bejrút, Manila, Tokió és Szöul.

Jezsuita folyóiratok jelennek meg a világ legtöbb nagy nyelvén, és mintegy 500 jezsuita dolgozik a kommunikációs médiában, főként a harmadik világban.

A jezsuiták továbbra is világszerte dolgoznak, a tekintélyes iskoláktól a menekülttáborokig, hogy “Isten nagyobb tiszteletére és dicsőségére” – A.M.D.G.

mindent megtegyenek.

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail-címet nem tesszük közzé.