Co je to sakra terapie EMDR? Může mi opravdu pomoci?

Poskytování terapie EMDR je mou největší vášní. Často rychlá úleva, kterou EMDR může klientům poskytnout, se stala smyslem mého života. Lidé se mě často ptají, jak jsem se k EMDR dostala. Mám za sebou v životě řadu velmi těžkých zkušeností. Vyrůstala jsem s vadou řeči a jako dítě jsem byla ve škole neustále šikanována. Na střední škole jsem byl také chronicky šikanován kvůli akné, kterému se často říkalo pizza-face. Přibližně v roce 2013 jsem si všimla, že tato šikana ovlivňuje mé sebevědomí, spánek, chuť k jídlu, pohodu a staví se do cesty mým vztahům. Nakonec jsem navštívila terapeuta EMDR.

článek pokračuje po reklamě

Dlouhý příběh ve zkratce: moje zkušenost s absolvováním EMDR mi zcela změnila život. Ty minulé zážitky mě už vůbec netrápí (asi proto o nich mohu veřejně psát). Ve skutečnosti vím, o kolik jsem díky těmto minulým zápasům zmoudřela a zesílila. Bylo to silně katarzní, emocionálně vyčerpávající, náročné, ale zároveň úlevné a posilující. Po terapii jsem věděla, že se musím sama naučit EMDR, abych mohla účinně a efektivně pomáhat ostatním.

Níže uvedené představuje vyvrcholení sedmi let studia, psaní o EMDR a jejího praktikování. Nyní jsem plně certifikován v EMDR a školím EMDR terapeuty jako EMDR konzultant. V příštích letech bude mým hlavním cílem psát o terapii EMDR, vést ji a vyučovat.

Co je terapie EMDR?
EMDR není tradiční talk-terapie jako většina ostatních psychoterapií; je to spíše terapie založená na všímavosti, ale to není celý příběh. Zkratka EMDR znamená Eye Movement Desensitization and Reprocessing (desenzibilizace a přepracování očních pohybů). Možná jste o EMDR slyšeli od jiných terapeutů, přátel, lékařů, nebo jste ji dokonce viděli vystupovat ve filmech či televizních pořadech. Jedná se o empiricky podpořený (dobře prozkoumaný) a strukturovaný model psychoterapeutické léčby, který zahrnuje práci se vzpomínkami, tělesnými pocity, jádrem vlastního přesvědčení a emocemi s cílem odstranit reziduální emocionální, somatické a kognitivní pozůstatky bolestivých zážitků z minulosti.

Pokud by vám zubař zaplomboval zubní kaz nebo chirurg vyléčil poraněné zápěstí, EMDR je forma emocionální chirurgie, která vám pomůže vyléčit emocionální zranění a „dostat se přes minulost“. Zůstaňte naladěni na níže uvedenou sekci „pro-tipy pro klienty“, pokud chcete terapii EMDR pro sebe.

Zdroj: / No Attribution Required

Jak EMDR funguje?

EMDR terapie je založena na modelu adaptivního zpracování informací (AIP), který poukazuje na silnou myšlenku, že naše mysl má přirozenou schopnost zpracovávat to, co se nám děje, zdravým a adaptivním způsobem. Výrazně stresující zážitky však mohou zahltit přirozenou schopnost mozku zpracovávat a léčit se. Pokud jsou informace související s mimořádně stresující událostí neefektivně zpracovány, mohou být původní vjemy uloženy v podstatě tak, jak byly původně zakódovány, spolu s jakýmikoliv zkreslenými myšlenkami, představami, pocity nebo vjemy prožívanými v době, kdy se to stalo (Shapiro, 2007). V případě EMDR jsou tedy viníkem, který podněcuje problémy s duševním zdravím, nezpracované, nedostatečně zpracované vzpomínky uložené v mozku a těle. EMDR funguje tak, že stimuluje mozek způsobem, který ho vede ke zpracování nezpracovaných nebo nezhojených vzpomínek, což vede k přirozené obnově a adaptivnímu řešení, snížení emočního náboje (desenzibilizace neboli „D“ EMDR) a propojení s pozitivními paměťovými sítěmi (přepracování neboli „R“ EMDR). EMDR pomáhá lidem řešit a zpracovávat tyto vzpomínky, pocity a emoce a obnovit normální, adaptivní a zdravé zpracování. Zážitek, který mohl vyvolat negativní reakci, na ně po léčbě EMDR již nemusí působit tak jako dříve. Obtížné zážitky se pravděpodobně stanou méně rozrušujícími.

článek pokračuje po reklamě

Zdá se, že EMDR má podobné účinky jako spánek s rychlými pohyby očí (REM), při kterém mysl a tělo během spánku integrují informace. Stejně jako v REM se během EMDR váš mozek vydá tam, kam potřebuje, aby se uzdravil. EMDR využívá dvojí stimulaci, která klientům pomáhá zpracovat obtížné vzpomínky. Pomocí světelné lišty klienti sledují očima modrá světla vlevo a vpravo. Klienti drží v rukou bzučáky, které vysílají do rukou jemné oscilační vibrace.

Jaký je příběh terapie EMDR a jejího vzniku?
EMDR začala jako léčba traumatu, která měla zmírnit příznaky, jako je hyperventilace, vtíravé vzpomínky a související poruchy u vracejících se vojáků z vietnamské války a znásilněných žen. Ve svých původních klinických studiích na konci 80. let dosáhla včasných výsledků, které vydržely šestiměsíční sledování (Shapiro, 1989). Původně se nazývala desenzitizace očních pohybů (EMD) až do roku 1990, kdy bylo přidáno písmeno „R“, které znamená reprocessing, a EMD se tak změnila na EMDR, komplexní psychoterapeutický léčebný přístup, kterým se stala.

ZÁKLADY

  • Co je to terapie?
  • Najděte terapeuta v mém okolí

Francine Shapiro, tvůrkyně EMDR, transformovala EMD z původní konceptualizace jako základní desenzibilizace traumatických symptomů na integrativnější paradigma zpracování informací, které je nyní známé jako EMDR. EMDR je nyní pravidelně používána nesčetnými klinickými lékaři k vyvolání pozitivního vlivu a hlubokých změn v základních přesvědčeních a souvisejícím chování, na rozdíl od pouhého zmírnění symptomů.

článek pokračuje po reklamě

Nyní, po 32 letech pokroku ve výzkumu a klinickém vývoji, terapeuti EMDR léčí různé problémy duševního zdraví a nepříznivé životní zkušenosti (Shapiro, 2012). Shapiro (2017) také tvrdí, že EMDR může působit na problémy, které mnozí kliničtí lékaři považovali za neřešitelné, jako jsou například poruchy osobnosti, tím, že přepracuje vzpomínky, které jsou základem současné dysfunkce.

Co můžete očekávat během sezení EMDR?
Sezení EMDR mohou být delší než standardní terapeutická sezení: 50-180 minut. Často se u svých klientů informuji o konkrétním problému a souvisejících vzpomínkách, na kterých je založen a na které je třeba se zaměřit. Terapeut vás požádá, abyste si vybavili detaily rušivého zážitku, jako jsou pohledy, zvuky, pocity, myšlenky a emoce. Poté by vás provedl několika sadami duální stimulace prostřednictvím očních pohybů přes světelnou lištu, střídavé zvukové stimulace nebo oscilačních vibrací v rukou prostřednictvím ručních bzučáků.

Terapie Základní čtení

Požádal bych vás, abyste se soustředili na určitý aspekt rušivé události a nechali svou mysl jen tak plout, protože se soustředí na to, jak je vzdálenost uložena ve vašem těle a mysli. Duální stimulace by pokračovala, dokud by se myšlenky a přesvědčení o sobě samých nestaly méně znepokojujícími a pozitivnějšími, podobně jako se časem hojí fyzické řezné rány. Klient by mohl začít slovy: „Byl jsem bezmocný“. A skončit se slovy: „Jsem silný, který přežil“. Během sezení EMDR mohou klienti zažívat silné obrazy, pocity a emoce související s jejich rušivými vzpomínkami, ale většina klientů uvádí výrazné snížení intenzity rušivých vzpomínek.

článek pokračuje po reklamě

Kolik sezení EMDR bude potřeba k dosažení výsledků?“
Stejně jako většina ostatních psychoterapeutických přístupů by EMDR měla přinést výsledky během jednoho nebo více sezení. Typ problému, závažnost a množství traumatu a životní okolnosti jsou faktory, které mohou ovlivnit, kolik léčebných sezení by bylo zapotřebí. V mé praxi se klienti mohou rozhodnout, zda budou využívat pouze EMDR jako primární zdroj léčby, nebo zda EMDR začlení do svých pravidelných sezení v rámci terapie rozhovorem.

Je EMDR pro vás ta pravá?
Svým klientům obvykle říkám, že všechny cesty mohou vést do Říma, ale mnoho faktorů může ovlivnit, která cesta je pro vás ta pravá. Přestože EMDR měla na mnoho mých klientů tak pozitivní vliv, nemusí být pro každého.

Často vám terapeut EMDR může doporučit setkání na jedno nebo více sezení, abyste pochopili zdroj a povahu problému, než se rozhodnete použít EMDR jako léčbu. Během těchto sezení poskytne více informací o EMDR, odpoví na otázky a vysvětlí postup. Poté se s terapeutem vzájemně rozhodnete, zda je EMDR tím správným přístupem k řešení konkrétních problémů, které vás k léčbě přivedly.

Ano, ale funguje EMDR skutečně?“
Podle více než 20 kontrolovaných studií zkoumajících účinky EMDR ano, EMDR funguje. Studie ukazují, že terapie EMDR účinně odstraňuje nebo snižuje příznaky mnoha duševních problémů u většiny osob, které ji absolvovaly. Klienti uváděli zlepšení souvisejících příznaků, například úzkosti.

Americká psychiatrická asociace (APA) a Mezinárodní společnost pro studium traumatického stresu (ISTSS) označily EMDR za léčbu, která je účinná i v případě posttraumatického stresu a dalších problémů. EMDR považuje za účinnou také americké ministerstvo pro záležitosti veteránů a ministerstvo obrany, izraelská Národní rada pro duševní zdraví, ministerstvo zdravotnictví Spojeného království a mnoho dalších vládních a zdravotnických agentur po celém světě. Také další výzkumy ukázaly, že EMDR je rychlá a účinná léčba. Více informací o těchto studiích naleznete na webových stránkách Mezinárodní asociace EMDR.

Kromě výzkumu vám přinášíme pohled Jameely Jamil z podcastu Russella Branda.

Jaké problémy dokáže EMDR léčit?
EMDR se prosadila jako dobře prozkoumaný a účinný léčebný přístup nejen u posttraumatického stresu, ale i u mnoha duševních problémů, jako je úzkost, deprese, špatná pracovní výkonnost, sexuální dysfunkce, nízké sebevědomí a další. Terapeuti také hlásí významné úspěchy při léčbě poruch bolesti, záchvatů paniky, sexuálního a fyzického zneužívání, tělesných dysmorfických problémů, posttraumatické stresové poruchy, traumatu, úzkosti z výkonu, zvládání stresu, poruch příjmu potravy, fobií, rušivých vzpomínek, disociativních poruch, poruch osobnosti, závislostí a komplikovaného zármutku.

Pro-tipy pro potenciální klienty EMDR:
Je to podobné jako nasazování sádry na zlomenou kost: některé části procesu budou velmi nepříjemné, nepříjemné a přímo bolestivé. Vím, že důvěřovat tomuto procesu vyžaduje odvahu. Připravte se na to, že se po sezeních budete cítit emocionálně vyčerpaní. Neplánujte si důležité úkoly, jako jsou pracovní pohovory, po sezeních. Připravte si seznam skladeb po terapii a dopřejte si čas na načerpání sil a přeskupení. Co vám pomáhá relaxovat? Netflix? Cvičení? Čas strávený s rodinou? Snažte se je naplánovat pokud možno až po sezeních.

Když už máte vybraného terapeuta, zvažte také možnost požádat o bezplatnou 10-15minutovou telefonickou konzultaci, abyste se ujistili, že je pro vás ten pravý. EMDR funguje nejlépe, když se cítíte v bezpečí, když vás terapeut EMDR vyslechne a podpoří. Zde je 10minutový souhrn dalších informací a zde je bezplatná ukázka celého sezení EMDR s Dr. Jaime Marichovou. Doporučuji také navštěvovat terapeuta s certifikací EMDRIA.

Proč je důležité chodit k certifikovanému EMDR terapeutovi?
Certifikovaný terapeut splnil vysoký standard kvality výcviku a zkušeností v EMDR. Certifikační proces vyžaduje mnoho hodin supervize, školení a poskytování EMDR. Je důležité mít terapeuta s dobrými znalostmi a výcvikem, zejména vzhledem k tomu, jak důležité je pro vás uzdravit některé z nejtěžších zážitků ve vašem životě.

Tento příspěvek nemá nahradit léčbu u kvalifikovaného odborníka. Pokud hledáte terapeuta EMDR, doporučuji podívat se na webové stránky Mezinárodní asociace EMDR (EMDRIA) a ujistit se, že terapeut je certifikovaný (v ideálním případě), nebo minimálně, že byl vyškolen schváleným poskytovatelem školení EMDR.

Chcete-li najít terapeuta ve svém okolí, můžete také navštívit adresář terapií Psychology Today.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna.